Креативността е много интересно явление, представлявало загадка за учените дълги години. Съвсем случайно откритие направи пробив в разбирането на тази така сложна материя.

 

Проучванията, които са правени са предимно с доброволци, които са помолени да изпълнят определена задача – например да съставят словосъчетание или да смятат. В същото време учените изследват мозъчните вълни с помощта на специализирани уреди. Именно за това в момента изследователите разполагат с детайлни „карти“ на онова, което се случва с мозъка, когато той е активен.


 

Години наред на никого не му e хрумвало да разбере какво се случва в мозъка, когато не правим нищо. За щастие, учените разполагат с достатъчно данни от направените записи, тъй като в определени интервали доброволците е трябвало да спрат да мислят за каквото и да било и да се отпуснат напълно. Записите на тези паузи са били налични, но дълго време никой не се е сещал за тях.

 

В крайна сметка било установено, че мозъчната активност в периодите на „никакво мислене“ била в общи линии една и съща при всички хора. Оказва се, че моделът, наричан „мрежа по подразбиране“ е в основата на човешката креативност. Мрежата по подразбиране е пълната противоположност на друг модел от електрическите импулси, познат като „изпълнителна контролна мрежа“, която е активна, когато сме в активна мозъчна дейност.

 

Невроните в тази мрежа са бързо възбудими, но засягат сравнително малко на брой области. Мозъкът е заключен да мисли само в една посока, защото извършва дейност за постигането на конкретната цел.

 

Когато човек спре да преследва една-единствена цел, мозъкът превключва на режим на мрежа по подразбиране, при който невронната активност е ниска, а обхватът на мозъчни области е голям. Това е състояние на спокойствие и свобода. Обикновено в такова състояние в главата ни изплуват мисли, свързани с нас самите – минали или въображаеми сценарии за определени събития. Така например човек може да се сети за разговор, който е водил по-рано през деня или да тренира какво би казал на някого, с когото има среща по-къснo. Мрежата по подразбиране дава път на въображението и креативизма.