Затлъстяването е много често срещан проблем заради начина ни на живот. В повечето случаи състоянието се съпътства със слаба мускулна маса.

 

Наднорменото тегло при хората е една от водещите причини за появата на заболявания, които могат да засегнат различни системи, органи и функции в човешкия организъм, включително и когнитивните.


 

Саркопенично затлъстяване се наблюдава когато мускулите в тялото атрофират, общата мускулна маса се понижи, но въпреки това се отлага мастна тъкан. То се оценява въз основа на индекса на телесна маса и силата на мускулите на ръката, като по-често се среща с напредване на възрастта.

 

Група от изследователи от Университета Джунтендо в Япония разкриват връзка между саркопеничното затлъстяване и повишения риск от когнитивни нарушения под ръководството на д-р Йошуфуми Тамура.

 

В изследването са включени 1615 възрастни японци на възраст от 65 до 84 години, след което те са разделени в четири групи въз основа на тегло им и наличие на саркопения.

 

Специалистите извършват два метода за оценка, за да се установи наличието на леко когнитивно увреждане и/или деменция. Резултат от по-малко от 22 точки от когнитивната оценка в Монреал и по-малко от 23 точки от изпита за минопсихично състояние са използвани за потвърждаване съответното състояние.

 

59,4% от включените в проучването нямат нито затлъстяване, нито саркопения, 21,2% имат затлъстяване, 14,6% имат саркопения и 4,7% от тях са със саркопенично затлъстяване.

 

При хората, които имат саркопенично затлъстяване рискът от поява на леко когнитивно увреждане и/или деменция е най-висок в сравнение с групата, при които не се наблюдават нарушения.

 

Специалистите провеждат многовариантни анализи, за да проверят за статистически значими асоциации, в резултат на което разкриват, че саркопеничното затлъстяване е независимо свързано с повишеното разпространение на леките когнитивни уреждания и деменцията в сравнение с липсата на саркопения и затлъстяване.

 

Освен това е установено, че саркопенията при жените има по-значима връзка с деменцията, за разлика от тази при мъжете.

 

Проучването е публикувано в сп. Clinical Nutrition.

 

Референции:

https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(22)00091-7/fulltext