Самотата може да има влияние и върху физическото здраве. Учени съобщават, че социалната изолация може да навреди върху здравето на костите в организма. 


Ефектите от социалното изолиране са добре познати – много научни изследвания свързват продължителното усещане за самота с повишен риск от психични заболявания като депресия и тревожност. Наблюдават се повишена консумация на алкохол и други субстанции, както и промени в когнитивната функция. Социалната изолация може да доведе и до промени в сънните навици, както и на влошено физическо здраве. 


Още от преди пандемията COVID-19 социалната изолация представлява проблем в голяма част от обществото. Нарастването на проблема с вируса е повишило значително тендецнията към самоизолация и усещане за самота, и някои учени твърдят, че в съвременното, пост-ковид общество има т.н. „епидемия на самотата“. Поради тенденцията към понижена физическа активност и нездравословно хранене при усещане за самота, физическото здраве се влошава. По този начин самотата може да предпостави някого към здравословни проблеми и да повиши риска от възникване на сърдечно заболяване или проблеми като диабет. Но това не е единственият начин, по който самотата вреди на организма, откриват учени.


Научното изследване, засягащо темата е представено в конференцията ENDO 2023 в Чикаго. Разглежда се ефектът от самотата и психичните заболявания върху възрастни. Социалната изолация може да се приеме като стресов фактор, който да повиши значително риска от остеопороза или фрактура на костите при възрастни, но конкретният ефект върху костното здраве не е бил изследван досега.


Учените са наблюдавали ефекта от социална изолация в продължение на четири седмици. В рамките на този период ефектите върху костите са били следени внимателно. Оказало се, че изолацията може да доведе до намаляване на костната минерална плътност. Когато костите имат ниска минерална плътност, те стават крехки и чупливи. Данните от изследването сочат за тези ефекти най-вече върху мъжете, като при жени не се наблюдава промяна в костното здраве. 


Резултатите от това изследване могат да повлияят значително върху клиничната практика. След пандемията тенденцията към самоизолация е станала само по-висока и ако заради самотата може да се навреди върху здравето на организма, този феномен трябва да бъде разгледан внимателно от учените.


Референции:
The Endocrine Society. (2023, June 18) Social isolation linked to reduced bone quality in males, mouse study finds. Retrieved 2023, June 19 from https://medicalxpress.com/news/2023-06-social-isolation-linked-bone-quality.html