По-висока честота на психо-емоционални проблеми се наблюдава при ниска грамотност, отчитат от Университета на Източна Англия (UEA). Това е първото проучване, което разглежда грамотността и психичното здраве като взаимно свързани величини.

 

14% от световното население все още е неграмотно. Хората с ниска гработност по-често страдат от самота, депресия и тревожност.


 

Екипът от отдела по клинична психология и психологически терапии на UEA споделя, че техните открития засягат непропорционално жените, които представляват две трети от неграмотните в света.

 

Д-р Бони Тийг от Медицинското училище в Норич на UEA казва: „Въпреки нарастващите нива на грамотност през последните 50 години, все още има приблизително 773 милиона възрастни по света, които не могат да четат или пишат. Нивата на грамотност са по-ниски в развиващите се страни и тези с история на конфликти и жените са непропорционално засегнати. Знаем, че хората с по-висока грамотност имат по-добри социални резултати по отношение на обстоятелства като намиране на работа, добро заплащане и възможност да си позволят по-качествена храна и по-добро жилище. Неспособността да четеш или пишеш ограничава човека през целия му живот и го излага на риск от капана на бедността или вероятността да извърши престъпление. По-ниската грамотност е свързана с по-лошо здраве, хронични заболявания и по-кратка продължителност на живота.“

 

Екипът преглежда данни от 19 проучвания, които измерват както грамотността, така и психичното здраве. Тези проучвания се провеждат в девет различни държави (САЩ, Китай, Непал, Тайланд, Иран, Индия, Гана, Пакистан и Бразилия) и включват почти два милиона участници.

 

Използвана е именно тази информация, свързана с психичното здраве и грамотността, за да се оцени глобалната отчетена връзка между тези два фактора.

 

"Не можем да кажем, че лошата грамотност причинява лошо психично здраве, но има силна връзка", заявява д-р Тийг.

 

Възможно е да има множество фактори, оказващи влияние върху психичното здраве, които също оказват влияние върху грамотността – като бедност или живот в район с история на конфликти. 

 

Проучването подчертава значението на психичната и психиатричната грижа и необходимостта от насърчаване на грамотността. 

 

Референции:

Bonnie Teague. Literacy and Mental Health Across the Globe: A Systematic Review. University of East Anglia - https://research-portal.uea.ac.uk/en/publications/literacy-and-mental-health-across-the-globe-a-systematic-review