Откъде извира здравето? Търсенето на отговор на този въпрос ражда нов начин на мислене в медицинските среди. Въпросът е повдигнат в края на 70-те години на 20-ти век от Аарон Антоновски, медицински социолог, занимаващ се с теория на стреса.

 

Той създава салутогенния подход в здравеопазването, който търси причините за здравето, а не за болестта. Терминът „салутогенеза“ се превежда буквално като „произход на здравето“ от латински език.


 

Аарон Антоновски изследва факторите, които влияят на здравето, и разработва модел на качествата, които са необходими, за да бъде човек здрав.

 

Допреди неговите разработки, фокусът на медицината, и отчасти на психологията, е насочен към патогенезата, тоест към болестта, нейният произход, причини, лечение и превенция.

 

При салутогенезата фокусът се измества от болестта към здравето. Целта е да се открият начини за постигане на индивидуално и обществено здраве. Пример: при висока кръвна захар патогенезата предлага диета за избягване на диабет, докато салутогенезата залага на спортуване, което води до цялостно благосъстояние.

 

Ключовите понятия в модела на Антоновски са „чувството за съгласуваност“ и „общите съпротивителни ресурси“.

 

Антоновски смята, че чувството за съгласуваност, или умението на човек да използва за свое благо наличните ресурси, е ключово, за да сме здрави. В книгата си „Здраве, стрес и справяне“ Аарон Антоновски разработва идеята, че начинът, по който хората гледат на живота си, влияе положително или отрицателно на здравето им.

 

До тази идея той стига след проучване за ефектите от менопаузата сред група израелски жени, които са били в концентрационен лагер по време на Холокоста.

 

Голяма част от тях имат много по-тежки симптоми на менопауза в сравнение с жените от контролата група. Антоновски обаче забелязва, че някои от жените са здрави физически и психически, и водят пълноценен живот въпреки преживения ужас.

 

Желанието му да намери обяснение води до разработване на метода на салутогенезата. Той е заинтригуван как е възможно хора, които са претърпели толкова тежък стрес, все пак да водят нормален живот, да обичат, да създадат семейства, деца, добри социални отношения и кариера.

 

Антоновски казва: „Дори и жената да беше само една, пак щеше да е важно да разберем защо!“

 

Той интервюира задълбочено жените и въз основа на качествен анализ на резултатите формира нова теория за здравето и ориентацията към здравословен начин на живот, която нарича Теория на чувството за съгласуваност.

 

Антоновски стига до извода, че тези жени са успели да използват наличните вътрешни и външни ресурси, за да преориентират живота си в конструктивна и смислена за тях посока, която да е благоприятна за цялостното им здраве.

 

В последствие той разработва скала за измерване на чувството за съгласуваност, която се използва в 48 държави по света за оценка на физическото и психическо здраве.

 

Антоновски посочва, че здравето може да се разглежда като процес на учене през целия живот, при който трябва да се запитваме какво ни прави здрави и какви са възможностите за по-добър живот. Ако не си задаваме тези въпроси, никога няма да узнаем отговорите, а преди Антоновски тези въпроси не се задаваха систематично в здравната наука.

 

 

Източник:

https://www.local.gov.uk/salutogenesis-introduction

https://www.physio-pedia.com/Salutogenic_Approach_to_Wellness