Надарените и по-талантливите деца имат мозък, който се развива малко по-различно от другите: кората на мозъка се сгъстява по-дълго време, а също и бялото вещество, на нивото на мазолестото тяло.

 

В резултат на това те учат повече и мислят по-бързо.


 

Гениалността не се вижда само чрез работа или теории, тя се вижда и на ядрено-магнитен резонанс.

 

По този начин техниките за изобразяване на мозъка са разкрили, че мозъкът на млади хора, надарени със забележителен интелект, измерен с коефициент на интелигентност по-голям от 120, се отличава по дебелината на кората.

 

При надарените деца този външен слой на мозъка, изграден от сиво вещество, където се раждат разсъжденията и интуицията, се развива различно в зависимост от възрастта и интелигентността.

 

Докато кората на децата с нормален до висок интелект - IQ между 83 и 120, достига своя максимална дебелина около 7-годишна възраст, след това изтънява до 19 години, тази на по-надарените е по-тънка преди 7 години, но продължава да се сгъстява до 11 години, преди да се рафинира по-бързо.

 

Въпреки това, дебелината на кората зависи не само от броя на невроните и синапсите, които ги свързват, но и от количеството глиални клетки - клетките, поддържащи невроните, или дори от наличието на миелинова обвивка, заобикаляща клетките.

 

На около 7-годишна възраст кората на децата със стандартен интелект става по-тънка, като елиминира ненужните връзки между невроните в полза на ученето - детето натрупва знания и затова мозъкът му засилва пътищата за обработване на информацията - изчисление, писане, език.

 

Мозъкът на по-надарените: повече пространство, повече скорост, повече синергия

При надарените хора не само невроните и техните връзки все още се развиват след 7-годишна възраст, което им позволява да усвоят повече знания от другите деца, но освен това по-голям брой неврони са покрити с миелин, което ускорява обработката на информацията.

 

Резултатът от това: надарените се радват на по-големи когнитивни способности и по-бърз анализ на информацията.

 

Втората физиологична разлика е в комуникационните пътища между различните части на мозъка, които са по-плътни и по-здрави.

 

Сноповете от нервни влакна са по-развити в мазолестото тяло, което свързва двете полукълба, и в надлъжния сноп, който осигурява връзката между предната и задната част на мозъка.

 

Това дава на надарените оптимална синергия между различни области на мозъка, например внимание и памет за решаване на математически проблем.

 

И накрая, мозъкът на гениите може да е същият като този на хората с нормални нива на коефициент на интелигентност, но изглежда е форматиран да функционира по-оптимално и това прави разликата.

 

Източници:

https://www.science-et-vie.com/questions-reponses/qu-y-a-t-il-a-l-interieur-du-cerveau-des-surdoues-9873