Какво представлява клаустрофобията?

Клаустрофобията е специфична фобия от затворени, тесни или претъпкани пространства. Клаустрофобията провокира силен страх и тревожност, често водещи до избягване на ситуациите, провокиращи фобията, което може да доведе до отрицателни ефекти върху качеството на живот на човек, включително избягване на някои медицински процедури.

 


Клаустрофобията е вид специфична фобия. Специфичните фобии са класифицирани като тревожни разстройства в Диагностичния и статистически наръчник за психични разстройства (DSM-5). Специфичната фобия е интензивен и ирационален страх от конкретен обект или ситуация, който е непропорционален на действителната опасност.

 

Страхът и избягването на обектите и ситуациите причиняват значителен дистрес за потърпевшия. За човек, страдащ от клаустрофобия, това означава да изпитва силен и ирационален страх от затворени или пренаселени пространства, които иначе са безопасни. Приблизително 7,4% от хората изпитват специфична фобия като клаустрофобия през своя живот.

Какви са причините за клаустрофобия?

Всеки човек на всяка възраст може да развие клаустрофобия, но съществуват някои фактори, които повишават риска от появата на нарушението. Специфичните фобии, включително клаустрофобията, са по-често срещани при жените. Провокиращите фактори за клаустрофобия могат да включват:

 • Заключена стая;
 • Ядрено-магнитен резонанс (ЯМР);
 • Претъпкан асансьор;
 • Стая без прозорци;
 • Автомивка;
 • Пътен тунел;
 • Обществена баня;
 • Въртящи се врати;
 • Самолети

Какви са симптомите на клаустрофобия?

Симптомите на клаустрофобия се припокриват с други симптоми на тревожно разстройство. Ключът обаче е, че симптомите на клаустрофобия се предизвикват от излагане на затворени пространства. Симптомите на клаустрофобия включват:

 • Затруднено дишане;
 • Треперене;
 • Изпотяване;
 • Тахикардия;
 • Сухота в устата;
 • Болка в гърдите;
 • Прекален и непреодолим страх и безпокойство;
 • Страх от загуба на контрол;
 • Силно желание за бягство

Хората с клаустрофобия обикновено разбират, че реакцията им е ирационална, но се чувстват неспособни да се контролират. Засегнатите лица могат да започнат да избягват ситуации, които смятат, че предизвикват тяхната клаустрофобия, което може да означава отказ от шофиране, летене със самолет, използване на обществена тоалетна, возене в асансьор или безброй други провокиращи ситуации. С течение на времето това избягване, в допълнение към физическите и емоционалните симптоми, може да доведе до значително увреждане на качеството на живот.

 

Референции:
1. Verywell Health. What Is Claustrophobia?
2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 5th ed.
3. Wardenaar KJ, Lim CCW, Al-Hamzawi AO, et al. The cross-national epidemiology of specific phobia in the World Mental Health Surveys
4. National Health Service. Claustrophobia