Генерализираното тревожно разстройство се характеризира с постоянна и прекомерна тревога за множество неща. Хората с генерализирано тревожно разстройство може да бъдат притеснени от различни опасения, като често е възможно да бъдат прекалено загрижени за пари, здраве, семейство, работа или други проблеми.

 

Хората с генерализирано тревожно разстройство трудно контролират своите тревоги. Те могат да се притесняват повече, отколкото изглежда оправдано за действителните събития или да очакват най-лошото, дори когато няма видима причина за безпокойство.


 

Генерализираното тревожно разстройство се диагностицира, когато на човек му е трудно да контролира безпокойството през по-голямата част от времето в продължение на поне шест месеца и има три или повече симптома на нарушението. Това разграничава генерализирано тревожно разстройство от обикновеното безпокойство, което може да е специфично за определен стресор или за по-ограничен период от време.

 

При жените има два пъти по-голям риск да бъдат засегнати от генерализирано тревожно разстройство. Разстройството възниква постепенно и може да се появи по време на целия жизнен цикъл, въпреки че рискът от развиване на разстройството е най-висок между детството и средната възраст. Въпреки че точната причина за генерализирано тревожно разстройство е неизвестна, има доказателства, че биологични фактори, семейна среда и житейски опит и особено стресиращи обстоятелства, играят роля.

 

Понякога само мисълта за преминаване през деня предизвиква безпокойство. Хората с генерализирано тревожно разстройство не знаят как да спрат цикъла на безпокойство и чувстват, че състоянието е извън техния контрол, въпреки че обикновено осъзнават, че тревожността им е по-интензивна, отколкото изисква ситуацията. Всички тревожни разстройства могат да бъдат свързани с трудно понасяне на несигурността и затова много хора с генерализирано тревожно разстройство се опитват да планират или контролират ситуации.

 

Много хора вярват, че безпокойството предотвратява случването на лоши събития, затова смятат, че е рисковано да се откажат от безпокойството. Понякога засегнатите хората могат да изпитват и физически симптоми като болки в корема и главоболие.

 

Когато нивото на тревожност е леко до умерено или чрез лечение, хората с генерализирано тревожно разстройство могат да функционират социално, да имат пълноценен и смислен живот и да бъдат наети на работа. Много хора с генерализирано тревожно разстройство избягват различни ситуации, защото имат разстройството, или може да не се възползват от различни възможности поради тревогите си (социални ситуации, пътувания, повишения и т.н.). Някои хора могат да изпитват трудности при извършването на най-простите ежедневни дейности, когато тревожността им е силна.

 

Референции:
1. Anxiety and Depression Association of America (ADAA). Understanding GAD
2. Bystritsky A, Khalsa SS, Cameron ME, Schiffman J. Current diagnosis and treatment of anxiety disorders
3. Grupe DW, Nitschke JB. Uncertainty and anticipation in anxiety: An integrated neurobiological and psychological perspective
4. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Fifth Edition)