Все повече психолози осъзнават необходимостта от разбиване на преградата между психика и физиология, придобивайки по-ясна и пълна представа за взаимовръзката между тях. Човекът е едно цяло и не е редно да бъде дефрагментиран. Най-удачно е терапевтичният процес да се осъществява цялостно. 


Пациентите с големи ендокринни нарушения често изпитват значителни промени в настроението и менталните процеси. По същия начин много хора, представяни като психиатрични пациенти, имат патологични промени в невроендокринната функция. Въпреки че патогномичните поведенчески промени са редки, повишеното разпознаване на характерни симптоматични комплекси може да доведе до по-ранна диагноза и по-добро планиране на лечението.


Ендокринните жлези отделят хормони в кръвта. Това позволява на хормоните да пътуват до клетките в други части на тялото. Ендокринните хормони помагат за контрол на настроението, растежа и развитието, начина, по който работят нашите органи, метаболизма и размножаването.


 

Ендокринната система регулира колко от всеки хормон се освобождава. Ендокринните хормони помагат за контрола на настроението, растежа и развитието, начина, по който работят нашите органи, метаболизма и възпроизвеждането.


Едни от най-често срещаните проблеми от психичен характер са тревожното разстройство и депресията. Клинични изследвания доказват причинно-следствена връзка между ендокринните смущения и депресивните състояния при пациенти. Най-често срещаната ендокринна аномалия при депресирани субекти е хиперактивността на оста хипоталамус-хипофиза-надбъбречна жлеза (HPA). Депресията засяга и осите на хипоталамус-хипофиза-GH (HPGH) и -тиреоид (HPT). Промените в репродуктивната система също могат да играят роля в патологията на депресията. Освен това има все повече доказателства, че лептинът и невростероидите, като DHEA, са замесени в разстройства на настроението.

 

От различните оси на органите на хипоталамус-хипофиза, щитовидната и надбъбречната системи са замесени най-често в афективни разстройства. Пациентите с първично заболяване на щитовидната жлеза имат високи нива на депресия, а пациентите с болестта на Адисън или синдрома на Кушинг имат относително високи нива на афективни и тревожни симптоми. По отношение на осите на хипоталамо-хипофизарно-щитовидната жлеза (HPT) и хипоталамо-хипофизарно-надбъбречната (HPA) оси се доказва, че при хората с тревожно разстройство и депресия се наблюдават промени в тиреостимулиращия хормон в отговор на тиреотропин-освобождаващия хормон, необичайно висок процент на антитиреоидни антитела. Много често при лица, страдащи от депресия се наблюдава увеличение на хипофизата и надбъбречната жлеза.


Връзката между функцията на щитовидната жлеза и депресията отдавна е призната. Пациентите с разстройства на щитовидната жлеза са по-склонни да развиват депресивни симптоми и обратно депресията може да бъде придружена от различни фини аномалии на щитовидната жлеза.

 

Традиционно най-често документираните аномалии са повишени нива на Т4, ниски нива на Т3, повишени стойности на rT3, притъпен отговор на TSH към TRH, положителни антитиреоидни антитела и повишени концентрации на TRH в CSF. В допълнение, добавките на хормоните на щитовидната жлеза изглежда ускоряват и подобряват клиничния отговор на антидепресанти. Механизмите, лежащи в основата на взаимодействието между функцията на щитовидната жлеза и депресията, остават да бъдат допълнително изяснени. Напоследък напредъкът в биохимичните, генетичните и невроизобразителните полета дава нови прозрения в отношенията между щитовидната жлеза и депресията.


Тиреоидните хормони, отделяни от щитовидната жлеза са важни и в педиатрията, тъй като помагат на костите на децата и тийнейджърите да растат и да се развиват, а също така играят роля в развитието на мозъка и нервната система.


Психолозите и психиатрите могат значително да подобрят работата си, ако работят в колаборация с медици, занимаващи се с ендокринология и биохимия.


Библиография:
1. C K Smith, J Barish, J Correa, R H Williams, Psychiatric disturbance in endocrinologic disease
2. Low MJ. Neuroendocrinology. In: Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Kronenberg HM, editors. Williams textbook of endocrinology. 12th ed. Philadelphia: Elsevier/Saunders; 2011
3. Mirella P Hage 1, Sami T Azar; The Link between Thyroid Function and Depression; Epub 2011 Dec 14.
4. V I Reus, Behavioral disturbances associated with endocrine disorders