Британски учени разработиха нов по-бърз метод за ранна диагностика на аутизма при деца, базиран на мозъчно сканиране, откриващо структурни изменения в ЦНС.


Техниката, прилагана от изследователите от Иснтитута по психиатрия в Кралския колеж в Лондон е показала до 90% точност при диагностициране на възрастни пациенти с аутизъм.
 

 

"В момента провеждаме тестове, за да установим дали нашите тестове могат да помогнат за  ранното диагностициране на състоянието и при децата" – казва Кристин Екер, член на изследователския отдел на института.
 


 

Децата се оценяват чрез продължителен процес, който изследва уменията им за социално общуване, комуникация и въображението им.
 

 

В момента, окончателното поставяне на диагнозата отнема повече от 18 месеца. Според авторите, ползите от новия метод ще бъдат огромни, тъй като ще намалят значително времето и разходите за поставяне на диагнозата.
 
 

Аутизмът е психично заболяване, което засяга развитието на мозъка и се отразява на поведението. Типична особеност при аутизъм е желанието за усамотяване, самоизолиране. Наблюдава се забавяне на интелектуалното развитие.  Все още не са напълно известни причините за това генерализирано разстройство, но се отдава значение на фактори като обкръжение, условия на живот и отношения към детето. Аутизмът се формира до 3 годишна възраст и засяга средно 6-7 на 1000 души.


Британските учени се надяват, че новият метод може да е както по-бърз, така и до 20 пъти по-ефективен, като струва 100-200 лири (120-240 евро).


Предвижда се техниката, която засича структурни изменения в мозъка, да може да се използва след около две години.