Изследването на мозъка наближава края си според иновативна нова теория, която обяснява как формата на мозъка се ръководи от мозъчната активност. Теорията представлява една голяма стъпка към разбирането на механизмите на мозъка.


Новото научно изследване, което представя теорията зад формата на мозъка, е публикувано в сп. Nature и главни автори са д-р Джеймс Панг и д-р Кевин Акуино от Австралия.


Теорията на д-р Панг твърди, че всеки индивидуален мозък има уникална форма – неговата дължина, размер и контурите му са напълно уникални. Твърди се и, че формата може да бъде фактор, които да оказва влияние върху функцията на мозъка. Теорията произтича от вярването, че мозъкът се състои от множество комплексни региона, които имат връзки помежду си и за разбиране на комплексните им механизми всеки един отделен регион трябва да бъде изследван и разгледан детайлно. Въпреки, че учените не отричат различните части на мозъка и техните различни функции, те гледат на връзките между тях по различен начин. Вместо постоянните мозъчни импулси да преминават по невроните като строго определени пътища, се дава идеята, че те действат повече като вълни. Учените гледат на мозъка като триизмерна повърхност, по която преминават тези „вълни“.


За разработването на тази теория за разгледани над 10 000 изображения от ядрено магнитен резонанс. Търсени са естествени вибрации и възбуди в цялостната система на мозъка. Тези вибрации преминават през цялата повърхност на органа и подобно на музикален инструмент, зависят от размера на мозъка, неговите физически и анатомични характеристики. Така се обяснява отношението между различните форми на мозъка при всеки един организъм и влиянието на тази форма върху мозъчната активност.


Пълното опознаване на мозъка е задача, която би отнела продължителен период от време, за да може напълно да се изпълни. Човешките мозъци имат прекалено много връзки – над 100 милиарда неврона – и разгадаването на връзката между всеки един от тях би се оказало непосилно за учените.  Но нови технологии като ЯМР представляват начин да се изобрази мозъчната активност и резолюцията, в която излиза изображението позволява възможно най-детайлното изображение на мозъка.


Референции:
Partricle (2023, August 13) FULLY UNDERSTANDING THE HUMAN BRAIN MAY NOT BE A PIPEDREAM. Retrieved 2023, August 15 from https://particle.scitech.org.au/health/full-understanding-of-our-brain-may-not-be-a-pipedream/
Pang, J. (2023, May 31)  Geometric constraints on human brain function. Retrieved 2023, August 15 from https://www.nature.com/articles/s41586-023-06098-1