Всеки може да изпита световъртеж, когато се вози на увеселително влакче, но хората с мигренозно главоболие, се чувстват много по-замаяни, констатира ново германско изследване. Според него колкото повече страдат от болестта на движението и обща загуба на способностите си заради мигрената си, толкова повече мозъчната им активност се различава от нормалната. 


Откритията на германски изследователи показват, че мозъчните области, свързани с обработката на болката при мигрена се припокриват с мозъчните системи, които регулират болестта на движението и световъртежа. Тези хора не просто изпитват главоболие, те се сблъскват и с други проблеми, които се отразяват на качеството им на живот, коментира д-р Габриела Карвало от Университет на Любек в Германия. 


Според нея изследването дава по-добра представа за това, което се случва в мозъка и по-доброто разбиране на мигрената, съответно и разработването на нови лечения. При работата си учените си поставят за цел да определят колко по-често хората с мигрена изпитват главозамайване при движение и дали работата на нервната им система се отличава от тази на останалите. При научното си наблюдениет те използват и симулация на увеселително влакче.


В изследването им са включени 20 души, страдащи от мигрена и 20 други без такава в контролна група. Средната възраст на участниците е 30 години. Резултатите показват, че при 15% от страдащите от мигрена пристъпи се появяват две денонощия след симулацията. Такива не са били отбелязани по време на самата виртуална игра. 


В сравнение с контролната група много повече участници с мигрена се оплакали от симптоми като световъртеж 65% срещу 30% и морска болест 47,3% срещу 24,3, като симтомите при тях били два пъти по-силно изразени и три пъти по-продължителни.


При функционално ядрено-магнитен резонанс на участниците, който се извършвал по време на самата виртуална стимулация, станало ясно, че при хората с редовни мигренозни пристъпи има повишена активност на мозъчните отдели, отговорни за зрението, възприемането на болка, сензорно-двигателната обработка и равновесието. Също така при тях активността на части от мозъка, свързани с когнитивните функции, включително и вниманието, се оказала понижена. От колкото по-тежка мигрена страдал човекът, толкова по-силно изразени били наблюдаваните промени в мозъчната активност. 


Симулацията продължавала 35 минути, като в нея се редували различни по интензивност движения на влакчето. Друга важна подробност е, че 80% от участниците били жени. 


По думите на д-р Карвало хората с мигрена обработват по различен начин информацията за движението и гравитацията, което и показват направените наблюдения, което е съществено откритие за разбиране състоянието на тези хора.

 

Източници: 

Virtual roller coaster rides may help unravel causes of migraine | New Scientist

Brain Processing of a Visual Self-Motion Study in Patients With Migraine: An fMRI Study | Neurology