Ново проучване, проведено от изследователи на университета Бен-Гурион в Негев и техни колеги, изучава позитивите от ранната диагностика и лечение на разстройствата от аутистичния спектър.

 

Техните наблюдения насочват към необходимостта от универсален скрининг за малки деца, който да подпомогне ранното идентифициране на заболяванията.


 

Изследването е публикувано в рецензираното списание Autism.

 

Професор в университета Бен-Гурион в Негев - Илан Динщайн, който е и ръководител на Националния център за изследване на аутизма и неврологичното развитие за Азриели, ръководи екип.

 

Този екип наблюдава измененията на проявяващите се симптомите в резултат на разтройства от аутистичния спектър при 131 деца с поставена диагноза на възраст между 1,5 и 5 години.

 

Всички от тях са на редовно лечение, това означава, че те не са част от високоспециализирана програма за интервенция, които обикновено се разработват и изучават в университетски условия.

 

Досега други предходни проучвания не са наблюдавали хода на заболяване на тази група от пациенти - на редовно лечение и диагностицирани на възраст под 2,5 години.

 

Учените проследяват разпространението и величината на промените в калибрираните оценки на тежестта на симптомите при деца, които са били диагностицирани на различна възраст. Те наблюдават тези изменения в период от 1-2 години.

 

Резултатите показват, че деца с поставена диагноза за аутизъм на възраст по малка от 2,5 години имат три пъти по-големи шансове в сравнение с тези, чиято диагноза е поставена на по-късен етап, за значителни подобрения в симптомите на заболяването, които обхващат техния социален живот.

 

Предположенията на учените за тези подобрения са, че по-голямата пластичност на мозъка и гъвкавостта на поведението позволяват на по-малките деца да извлекат по-голяма полза от интервенциите, които се прилагат при разстройства от аутистичния спектър, дори при редовно лечение с хетерогенни услуги.

 

Проведеното проучване насочва вниманието на родители и професионалисти към това колко е важно разпознаването на ранните симптоми на разстройства от аутистичния спектър.

 

Източници:

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/13623613211049011