Работната памет има значение както за ученето, така и за справянето с ежедневни задачи. Тя влияе върху IQ- то и на способността за учене, тъй като е свързана с процеса на обучение и последващите резултати от него – придобиването на нови знания.


Работната памет може да „борави“ максимум средно с около 7 отделни неща, като информацията е достъпна за използване в рамките на 10-15 секунди до минута.


Тя е била назовавана и краткотрайна памет, но работната памет е свързана още и с други изпълнителни функции на мозъка. Чрез нея част от информацията се прехвърля в дългосрочната памет.Работната памет участва в изпълнението на кратковременни задачи – например, ако сме тръгнали към банята с намерението да си измием ръцете, то тя отговаря за това да стигнем до мивката и все още да помним за какво сме отишли.


Децата, които имат затруднения с работната памет, изпитват затруднения в това да пресъздадат какво им се е случило през деня. Те често помнят дадени събития, но не могат да посочат точно кога са се случили.


Следването на инструкции също може да бъде изключително трудно при проблеми с работната памет. Така само част от инструкциите могат да бъдат изпълнени.

 

Причината е, че мозъкът не успява да свърже наличната информация с друга съществена част, която я прави логична. Когато малките части информация не са свързани помежду си, детето или възрастният изпитват трудности да ги организират и използват по подходящ начин.


Начини, чрез които да подобрим работната памет са писането на кратки бележки относно важните за запомняне неща, като например задачите, които трябва да се изпълнят през деня. В помощ са още „разбиването“ на определена цел на отделни малки задачи. Онагледяването на някои от действията с помощта на картинки също би могло да бъде от полза.


Лишаването от сън в различна степен е често срещан проблем, като натрупването на няколко нощи с недостатъчно сън се отразява върху когнитивната функция и по-специално върху работната памет.


Възрастта също се оказва с модулиращи функции върху работната памет. Значение имат още различните емоции, консумацията на твърде много кофеин, както и хормоналните промени.


Източници:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33192381/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29636715/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982209021332