По промяната на пулса през деня може да се предполага наличие на депресия, твърдят учени от Университета „Гьоте“. 


Връзката между депресията и промените в сърдечния ритъм е известна отпреди, но заради множеството фактори, които му влияят, разбираемо е никой да не се опитва да го използва като диагностичен критерий. 


Въпреки сложността да бъде прилаган за целта, изследователският екип смята, че необяснимите промени в сърдечния ритъм могат да сигнализират, че даден пациент изпада в депресия и се нуждае от помощ. Те разработват метод, който дава 90% точност за вероятността аритмиите да се дължат на сериозното емоционално състояние. В проучването им са включени 16 души, страдащи от тежка форма на депресия, устойчива на медикаментозна терапия. Резултатите от изследванията на пулса на тези хора те сравняват с контролна група също от толкова човека, но в добро психично здраве.


При депресираните личности се отчел по-бърз сърдечен ритъм и по-малка вариабилност на сървечната честота. Средно в тази група са отчели 10-15 удара повече в минута, отколкото в контролната. 


След проведена терапия учените установили, че сърдечният ритъм се е нормализирал. Обичайно сърдечният ритъм е по-учестен през деня, в сравнение с нощта. При депресия сърдечният ритъм е накърнен, което и може да се ползва като показател за рецидив на състоянието.


Хипотезата си изследователите проверяват с помощта на компютърен алгоритъм, чрез който може да се изведете наличие на депресия по пулса. Колебанията в сърдечния ритъм за денонощието са достатъчно характерни, поясняват от екипа. Компютърното приложение правилно определя 14 души от 16-те с депресия като засегнати и 15 от контролната група като стабилни.


Резултатите на изследователския екип, воден от Кармен Шивек, са представени на конференцията на Европейския колеж по неврофармокология.

 

Източник:
Scienmag