Психотерапията и лайф коучингът имат специална връзка, малко като между доведени сестри. Много са близки, защото и при двете целта е една - да помогнат на хората да се чувстват добре и някои от методите им се препокриват. Повечето терапевти и коучове вярват, че не са в директна конкуренция и могат да си партнират в помощ на клиентите. Лично, работя с лайф коуч, която е обучена и е сертифицирана в САЩ към международната лайф коучинг асоциация (www.leaderscoaching.club). Когато мой клиент е стабилизиран и фокусът на консултациите се измества към техники за успяване в работата и развитие на потенциала, често съветвам клиента да комбинира терапията с лайф коучинг. Например да ги редува, за да може да използва максимално техниките и от двете сфери. Същевременно, ако лайф коучът се сблъска с клиент със сериозен психически проблем, например наличие на суицидни мисли, психоза, зависимости и т.н., го пренасочва към мен. По-този начин сме приели, че работим в максимална полза за клиентите си.
 
Идеята на коучинга е да предлага специализирана услуга: да помогне на хората да достигнат своите цели и да създадат нов по-здравословен начин на живот. Според някои коучове,  психотерапията прекарва доста време в миналото, докато коучовете са концентрирани в сегашното и в бъдещето. Истината е, че това много зависи от стила на професионалистите. Терапевтичната връзка в психотерапията е различна от по-скоро приятелската връзка, която се създава в коучинга. При психотерапията е нужно атмосферата да е структурирана и да се избягват двойните връзки, докато при коучинга може да се работи по-разчупено, като голяма част от работата да бъде през интернет чрез тестове, въпросници и видео-разговори. 
 
Много психотерапевти вярват, че могат да изпълняват всичките методи и теории на коучовете и че клиентите могат да използват терапевта си за лайф коуч.  Моята гледна точка е, че в крайна сметка по време на образованието си, клиничните психотерапевти наблягат на изучаване на правилно диагностициране, клинични протоколи, изписване на клинични бележки, разпознаване на психози и, разбира се, теории и методи за справяне с тревожност, депресии и т.н.
 
От друга страна лайф коучът, минал през цялостна акредитирана няколко годишна програма преминава обучението си изцяло в техники, методи и тестове за персонално развитие на функционални клиенти. Например в САЩ, за да бъдеш лицензиран психотерапевт, трябва да изкараш само още един курс за развитие на кариерата (надграждащ магистъската степен за висше образование по психология – бел.ред.), докато лайф коучовете наблягат много повече в тази сфера. Разбира се, много терапевти, продължават да изучават такива методи, но се налага да отделят време и за изучаване на методи, свързани с по-тежки случаи на клинична депресия и сериозни психични разстройства. 
 
Терапевтът и лайф коучът могат да бъдат прекрасни партньори. За клиентите е важно да проучат внимателно преди да изберат към кого да се насочат. Както има семейни и детски терапевти, така и има лайф коучове, които са с различна експертност като кариерно развитие или здравословен начин на живот. Може да се наложи клиентът да се срещне с няколко коуча, докато открие своя. Поради задължителното условие коучът и клиентът да си допаднат като личности, много специалисти предлагат първата си сесия безплатно. 
 
Основната опасност при коучинга идва от себенаречените специалисти, които не са адекватно подготвени и обучени за тази роля. Лайф коуч не се става с няколко семинара или самообучение. Човек, който не е обучен в коректните етически правила и граници и не успява да разпознае сериозен психичен проблем може да има пагубно влияние. Затова е изключително важно клиентите да се поинтересуват кои са професионалните акредитиращи институции в държавата, където съответният специалист е завършил обучението си, какви класове е взимал, каква е репутацията на университета или институцията и т.н. 
 
International Coach Federation (ICF) е най-голяма световна организация за акредитиране на коучове и дефинира лайф коучинга като „партниране с клиентите чрез креативен и провокиращ размисъл процес, който да ги вдъхнови да постигнат своят личен и професионален потенциал". Професионалните коучове предоставят партньорство, което цели клиентите да достигнат максимални резултати в своя личен и професионален живот.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Коучовете са обучени да изслушват, да наблюдават и да създадат индивидуален подход за нуждите на клиента, като заедно достигат до решения и стратегии. Разбира се, това е и една от главните цели на психотерапевта, но лайф коучингът е сравнително ново явление, набрало сила през последните години и неговата дефиниция и открояване от терапията се изгражда тепърва. 
 

Какви са разликите?

Разликата между психотерапията и лайф коучинга идва от нуждите на клиента. Психотерапията се фокусира върху това да помогне на клиентите да преминат пътя от дисфункция към функция, докато лайф коучингът се съсредоточава в това да помогне на нормално функциониращи хора да постигнат своите лични и професионални цели.
 
Разбира се, правилният психотерапевт може да поеме и двете функции, но невинаги разполага с достатъчно стратегии, разчупеността и свободата на лайф коуч процеса. Последният може да включва например навлизане в личния живот на клиента от вида посещаване на работното място например. Някои типове терапевтични интервенции, като позитивната психология и Solution focused therapy (краткосрочна терапия, която се фокусира не върху миналото, а включва бързи методи, ориентирани върху сегашните проблеми на клиента) се доближават и дори препокриват с целите на лайф коучинга. 
 
Добрите лайф коучове пренасочват клиенти със сериозни психични и емоционални проблеми, което включва зависимости, личностни разстройства и клинична депресия към терапевти. Уговарят се да започнат работа след като клиентът е стабилизиран чрез психотерапия. Има и други разлики - терапията често е бавна, болезнена, докато при коучинга резултатите често са бързи и процесът може да бъде забавен. Разбира се, има множество изключения. Имала съм много клиенти, които получават бързи резултати в терапията, но това изцяло зависи от техните нужди и ниво на функционалност. Повечето хора, които търсят коучинг, не страдат от силна емоционална болка и дисфункция. В крайна сметка, терапевтите имат допълнително образование за работа с клиенти, които се чувстват сринати. За много хора, отиването на психотерапевт все още е табу и се приема като слабост. Понякога за тях е по-лесно да потърсят лайф коуч, но това не е добра идея, ако имат нужда от клинична помощ. 
 
Лайф коучът е тип ментор, но той има своите ограничения. Винаги е имало такива хора, още в миналото – духовни лидери, шамани и лидери в дадена общност. В някакъв момент в обществото се създават правила и регулации, както и се създава психотерапията. Може би, лайф коучингът запълва нуждата за нещо по базово и свободно. 
 
Бих посъветвала, ако усещате проблем с изпълнението на обичайните си ежедневни дейности заради емоционално натоварване, изпитвате тежка депресия, страдате от какъвто и да е вид загуба на връзка с реалността или зависимости, да се насочите към търсенето на психотерапевт. Ако искате да се справите с психологически травми или да получите семейна терапия, както и при детска терапия – специалистът трябва да бъде психотерапевт. Ако сте функциониращ човек, който иска помощ в достигането на максимума на своя потенциал, може да включите както лайф коучове, така и терапевти, в предварителното си проучване преди да направите своя избор.