През 50-те години Карл Роджърс идентифицира 3 характеристики на добрите терапевти: топлина, откровеност и емпатия. По-нататъшни изследвания утвърждават тези изводи и разкриват, че тези качества са важни и за добрите лидери.
 
Много хора, които са отскоро на  лидерски позиция се питат „В какво се забърках?" Сократ казва „Знам, че нищо не знам - това е истинското знание.“ Отстрани дейността на лидера изглежда по-лесна, отколкото е в действителност. Основният проблем е, че на лидерска позиция обикновено бива издигнат най-добрият експерт от дадена група с презумпцията, че щом е добър експерт, той ще бъде и добър лидер. Това е една от най-големите грешки, които компаниите правят! Е, кспертът постига целите си чрез собствените си експертни знания и умения. Лидерът ги постига, като вдъхновява и организира другите да приложат по-най-добър начин експертните си знания. А за това най-важни са уменията му за работа с хората. Не всеки ги притежава или може да ги развие.
 
Скорошно проучване на известната класация на 500-те топ фирми на Форбс, показва, че голям процент от мениджърите се разделят с лидерската си позиция през първите две години след назначаването си и се провалят като лидери заради прекомерно его и липса на емоционална интелигентност. Причините включват липсата на топлина, откровеност и емпатия.
 

Характеристики на добрия лидер

За много лидери, показването на емпатия и загриженост може да звучи рисковано, защото представата за класическия, ефективен лидер е силен характер, винаги държащ нещата под контрол и без колебания при вземането на решения. Това е популярен от миналото стереотип заради влиянието на армията. Истината е, че за да е успешен в модерния сложен, изменчив и комплексен свят, лидерът трябва да демонстрира две различни еднакво важни качества: експертиза и емпатия, като второто е по-важно. Това се потвърждава от мащабното изследване от преди няколко години на Google за характеристиките на добрия лидер, така наречения проект OXYGEN на Google.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Интересни са обобщаващите думи на Ласло Бок, директор по персонала в Google, който е ръководил изследването: „Винаги сме смятали, че за да бъдеш мениджър, по-конкретно, в инженерната сфера, трябва да си по-добър технически експерт от хората, които работят за теб. Оказа се обаче, че това е най-маловажното нещо. Пак има значение, но бледнее в сравнение с умението да общуваш с хората и да бъдеш достъпен.”
 
От изследването се открояват 8 характеристики, подредени по важност:
 
  1. На първо и най-важно място са коучинг уменията, изразяващи се в чести, регулярни срещи с всеки от членовете на екипа и даването на навременна, конкретна и конструктивна обратна връзка за изпълнението на работата. Тя включва както признанието за добрата работа, така и забележките при пропуски.
  2. Лидерът е добър комуникатор - изслушва и взема предвид мнението на всеки, независимо от нивото му, откровено споделя информация за нещата, касаещи екипа.
  3. Има ясна визия и стратегия и умее да я комуникира към екипа;
  4. Дава възможност на екипа за самостоятелност и известна автномност при работата;
  5. Изразява интерес и загриженост за членовете на екипа не само като към служители, но и в чисто човешки план;
  6. Продуктивен е и е ориентиран към постигането на резултати;
  7. Подпомага кариерното и професионалното развитие, като отбелязва как всеки от членовете на екипа може да прогресира, разчитайки на силните си страни;
  8. Притежава ключови технически умения (експертиза), които му помагат, когато съветва екипа.
 
Личният пример е изключително важен. Добрият лидер ще запретне ръкави да помогне с работата в напрегнати моменти, ако екипът му не смогва с изпълнението. Той ще се отнася равнопоставено и с уважение към всички, без да ги дели на по-важни и по-малко важни.
 
Очаквайте продължение