Психологическите посредствия от ограниченията, които изпитва човечеството заради ковид пандемията от година, ще има далеч по-трайни последици от представите ни.


Международен екип изследователи се опитват да установят до каква степен е засегната психиката на хората. Те анкетират близо 5000 души от няколко страни – Великобритания, Испания и Италия, след първата и втората вълна, като уточняват че досега в някои от тях действат сурови ограничителните мерки и периодично те са се усилвали заради ново повишаване на заболеваемостта.


Стресът заради загуба на доход или здравословен проблем по време на изолацията е свързан с влошаване на когнитивните способности и засяга паметта, концетрацията и обучителните способности, констатират изследователите. Колкото повече е пострадал от пандемията даден човек, толкова по-силно са изразени последствията от нея върху него. Учените с изненада установили, че на фона на изпитания стрес се е повишила склонността към рисково и/или егоистично поведение. 


Например вместо да спазват мерките, тези хора предприемат осъзнат риск да свалят маската си там, където се изисква нейното носене и това се прави не заради нехайство, а заради неспособността да се търпи повече. Интересното е, че в същото време тези хора съдят остро проявяващите подобно на тяхното поведение. 


Друг неочакван страничен ефект от ограниченията и стреса заради пандемията е, че хората са станали по-импулсивни и често взимат важни и сериозни решения не на база дълготрайна изгода, а само към момента. Например продават жилището си и от града се местят да живеят в селски райони, където ограниченията не са така строги. 


Защо тези хора постъпват така? За тези хора светът се разпада и затова преценките им са към настоящия момент, без да се замислят за утрешния ден, обясняват учените.


Изследователите обръщат внимание на здравните власти, че те трябва да се изработят по-ефективна стратегия за борба с пандемията, тъй като съществуващите ограничителни мерки се отразяват негативно на психичното здраве на населението. 

 

Източници:

https://www.nature.com/articles/s41598-021-83089-0
https://www.duke-nus.edu.sg/about/media/media-releases/media-releases/covid-19-1-in-3-adults-anxious-depressed