Болките в кръста са сред най-често срещаните видове хронична болка. При 85% от хората няма точно определена причина за нейното възникване.

 

Повечето видове остра болка в гърба, която продължава по-малко от 4 седмици, най-често се подобрява за няколко дни до няколко месеца. Въпреки това 33% от хората могат да изпитат болка в гърба с умерена интензивност и 1 година по-късно, като 20% от тях изпитват значителни физически ограничения.


 

Американският колеж на лекарите (ACP) силно препоръчва преференциалната употреба на нефармакологични средства за лечение на хронична болка в кръста. За да бъде сметната за хронична, тя трябва да продължава повече от 12 седмици.

 

Колежът насочва пациентите, които страдат от този тип болка, да включат в своята терапия повишаване на физическата активност и честите упражнения, акупунктура, съзнателно понижаване на стреса в живота, когнитивна поведенческа терапия, йога, тай чи и честа релаксация на тялото.

 

При някои хора не се наблюдава подобряване в състоянието и те се нуждаят от друг тип терапия. Първоначално според Американският колеж на лекарите трябва да бъдат предписани нестероидни противовъзпалителни лекарства, а ако те не помогнат се налага лечение с друг вид медикаменти.

 

Такива са Dluoxetine, който е антидепресант и опиоидът Tramadol. Въпреки това използването на опиоиди се препоръчва само когато потенциалните ползи надвишават риска от тяхната употреба.

 

За съжаление, този вид терапии не подобряват състоянието на всички пациенти, някои изпитват ограничено намаляване на интензивността на болката.

 

Поради тази причина изследователи от Университета на Колорадо в Боулдър разработват и тестват нова обезболяваща терапия (PRT). Те откриха, че при хора с малка до умерена хронична болка в гърба, след прилагането на PRT се наблюдава значително намаляване на интензитета на болката след лечението. Повечето хора поддържат тези намаления в продължение на 1 година.

 

Тази нова обезболяваща терапия се основава на психологическо лечение. То е фокусирано върху промяна на убежденията относно причините и заплашителната стойност на първичната хронична болка в гърба, което може да осигури значително и трайно облекчаване на болката.

 

При 66% от пациентите, които изпробват тази обезболяваща терапия се наблюдава пълна липса или сериозно намаляване на болките в кръста. Учените продължават да правят изследвания, за да преценят колко полезна може да бъде тази терапия при лечение на други форми на първична хронична болка.

 

Резултатите от проучването са публикувани в JAMA Psychiatry. Д-р Йони Ашар е водещия изследовател и автор на проучването.

 

Данните използвани в него включват 135 човека, които изпитват хронична болка в кръста от около 10 години, със средна оценка на интензитета на болката 4,10 от 10. Тяхната средна възраст е 41 години и 54% от тях са жени.

 

44 човека се лекуват с новата обезболяваща терапия (PRT) и при последваща оценка на интензитета на тяхната болка се наблюдава значителен спад от 1,79 и 2,40 по скалата от 0-10.

 

В основата на това изследване стои факта, че не всеки вид болка се предизвиква увреждане на различни тъкани.

 

След като изключат очевидните възможни причини за хронична болка в гърба, терапията включва упражнения, които имат за цел да помогнат на хората да разберат, че източникът на тяхната болка може да бъде промяна в някои пътища на мозъка.

 

За лечението на различните видове хронична болка е изключително важно да се установи първоначалната причина за нейното възникване.

 

 

Източници:

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/2784694?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jamapsychiatry.2021.2669