Финансовият срив в резултат на политиките за ограничаване на пандемията от Covid-19 в Съединените щати е повлиял неблагоприятно на психичното здраве на децата.

 

Това е изводът от ново проучване, ръководено съвместно от Weill Cornell Medicine и изследователи от Колумбийския университет. 


 

Смекчаването на тези икономически ефекти може да помогне за защита на благосъстоянието на децата, ако в бъдеще са необходими строги политики за ограничаване на работната сила, с цел предпазване от заразяване при пандемия.

 

Изследвана е връзката между представянето на децата в училище и финансовите смущения в семейството, влияещи на съня и психичното здраве на децата по време на Covid-19, отчитайки различни политики, свързани с пандемията. 


Психичното здраве на децата и излагането им на стрес в ранна възраст може да имат дългосрочно въздействие в по-късен живот. В същото време политиките за ограничаване на социалния контакт са необходими като спешна стратегия по време на пандемия за предотвратяване на предаването на дадена болест.

 

В рамките на национално проучване са разгледани психологическите ситуации при 6030 деца между 10 и 13 години години. Използвани са данни от Adolescent Brain Cognitive Development Study, дългосрочно проучване на психичното здраве на децата в 21 града в САЩ. Анкетирани са деца и техните настойници относно психичното здраве и съня между 2020 г. и 2021 г. Екипът събира и информация за Covid-19  политиката, заболеваемостта и нивата на безработица, за да се измери връзката между резултатите за психичното здраве на децата и тези фактори по време на пандемията.


Установено е, че финансови сътресения, като например загуба на работа на родител или намаляване на заплатите, са свързани с увеличаване на стреса, тъгата и свързаните с Covid-19 тревоги, но нямат връзка със съня при анкетираните деца.  Прекъсването на училище не е свързано с промени в психичното здраве или съня, изненадващо за изследователите. Едно възможно обяснение за този неочакван резултат е, ако децата са имали повече защитни фактори като повишена родителска грижа у дома по време на затварянето, което би помогнало за психичното здраве, каза д-р Сяо.


Констатациите от това проучване подчертават неблагоприятното въздействие на финансовите сътресения върху психичното здраве на децата, подчертавайки необходимостта от справяне с въздействието върху икономическото, екологичното, физическото и психичното здраве на пандемията от Covid-19 и подчертават важността на мултидисциплинарния подход в развитието създаване на политики, базирани на доказателства.

 

Референции:
Nationwide Study Suggests Children’s Mental Health During Pandemic Linked to Family Financial Situation. Weill Cornell Medicine - https://news.weill.cornell.edu/news/2023/03/nationwide-study-suggests-children%E2%80%99s-mental-health-during-pandemic-linked-to-family