Все по-често пациентите, които посещават спешните центрове заради наличието на травма или друг вид физическо нараняване имат проблеми със своето психическо здраве и/или със злоупотребата с наркотични вещества. Това разкри ново проучване на Университета в Индиана, САЩ.

 

В хода му изследователите проверяват потенциалната възможност спешните центрове да разкриват и пренасочват недиагностицирани до момента пациенти с налично психиатрично заболяване.


 

Изследователите използват тест, известен като Компютъризиран адаптивен тест за психично здраве, който коригира въпросите въз основа на отговорите на конкретните пациенти. По този начин може да бъде направен скрининг на недиагностицирани до момента хора с ментални нарушения.

 

Според учените от Университета в Индиана около 45% от пациентите, посещаващи спешните центрове и кабинети заради физически наранявания и травми имат придружаващо психично заболяване, което често е недиагностицирано, както и проблем с наркотичните вещества.

 

В проучването са включени случайно подбрани пациенти от Спешното отделение на Индианаполис, които завършват този компютърно адаптиран тест, проверяващ пет различни състояния - депресия, тревожност, посттравматично стресово разстройство, склонност към самоубийство и разстройства, свързани със злоупотребата на различни субстанции.

 

От получените резултати се установява, че 24,1% от пациентите са изложени на умерен до висок риск към самоубийство, 8,3% имат повишен риск от прояви на депресия, 16,5% за тревожност, 12,3% за посттравматично стресово разстройство и 20,4% за разстройства, свързани със злоупотребата на вещества.

 

Специалистите разкриват още, че при хората, които имат две или повече посещения в спешното отделение през предходната година, суицидният риск е с 62% по-висок в сравнение с този, при пациенти без предишни посещения.

 

От друга страна, при пациентите с умерен до средно висок суициден риск, вероятността от повторно посещение в спешен център през следващите 30 дни се увеличава с 63%.

 

Този вид информация е от голямо значение за здравните центрове и системата на здравеопазването като цяло.

 

Чрез компютърно адаптирания тест биха могли да се разкрият различните високорискови пациенти със суицидни мисли, тревожност, депресия, посттравматично стресово разстройство или такива, които злоупотребяват с нерегламентирани вещества, и да им бъде оказана необходимата последваща медицинска помощ.

 

Заедно с последващите грижи със скрининга за психично здраве би могъл да се понижи броят на пациентите, посещаващи спешните медицински центрове, което ще намали тежестта върху тях.

 

Референции:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/emp2.12804