Аутизмът, синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивността, депресията, биполярното разстройство и шизофренията вероятно имат общи генетични предпоставки, показват резултати от проучване.

 

В рамките на мащабно изследване, учени забелязват едни и същи или много близки вариации в редица гени, считани за отговорни за регулацията на мозъчните функции. В бъдеще тези вариации може да се превърнат в ключови мишени за лечение и профилактика. Според д-р Джордан Смолър, професор по психиатрия в Харвардския университет, резултатите са важни и защото показват наличието на тясна връзка между доскоро считаните за много различни заболявания.


 

Изследователският екип на проф. Смолър показва, че има силно припокриване между генетичните характеристики на страдащите от шизофрения, биполярно разстройство и депресия. Аналогия се открива, макар и в по-малка степен и при страдащите от аутизъм и шизофрения.

 

Все още не е ясно какво точно означава генетичната връзка между заболяванията. Направеното откритие показва, че определени гени са свързани с редица неврологични нарушения, но тепърва предстои да се изясни каква е общата патофизиология и защо в едни случаи се стига до едно заболяване, а в други – до друго. Според изследователите, настоящото откритие е едва първата стъпка в изследването на сложната патогенеза на психичните заболявания и състояния.

NEWS_MORE_BOX

 

Според д-р Алесандро Серети, професор в Психиатричния институт в Университета в Болоня, дори и тази първа крачка, обаче, може да има клинични приложения. Макар че потенциалните нови терапии, базирани на откритието са все още далечна перспектива, той смята, че откритието може да бъде от полза за по-точното класифициране на различните състояния, както и в опитите за разработване на профилактични и скринингови мерки.

 

За да идентифицират генетичните маркери на психиатричните заболявания, учени извършват огромна по обем експериментална работа – те провеждат генетичен анализ на 33 000 души, болни от различни заболявания, и 28 000 клинично здрави. Към настоящия момент това е най-голямото проучване, посветено на генетиката на психиатричните заболявания.

 

Учените откриват четири генетични области, които се припокриват при четири от заболяванията. Два от тези генетични сегмента контролират калциевия баланс в мозъка.

 

Изследването е публикувано в The Lancet.