Противовъзпалителни средства, като Ибупрофен например, могат да отложат във времето изявата, но не и да предотвратят напълно появата на болестта на Алцхаймер. Имаше предположения, че подобен вид препарати могат да помогнат в профилактиката на невродегенеративното заболяване, но публикация на Американската Академия по Неврология отрича подобен ефект.

Нейните заключения са въз основа на клинично изпитване, обхванало 2 736 души на средна възраст около 75 години. Сред участниците е имало 351 души, употребявали ибупрофен често преди проучването, а други 107 започнали приемът му по време на него. Оказва се, че риска за развитие на болестта на Алцхаймер сред тях е още по-голям от този при пациентите, неизползвали медикамента. Лекарите изтъкват наличието на ключова разлика между тяхното изпитване и провежданите досега - възрастта на пациентите. Твърди се, че при по-млади лица, употребата на противовъзпалителни средства може да отложи във времето появата и сред тях наистина би имало полза от медикаментите. Възможни са и други интерпретации обаче, предпазливо казват специалистите.

По данни на СЗО заболелите от Алцхаймер са около 37 милиона в света, а през следващите 20 години се очаква още по-висока заболеваемост.