Хората, които са се ваксинирали против грип поне веднъж имат 40% по-нисък риск от развитието на болест на Алцхаймер за период от 4 години след ваксинацията, в сравнение с такива, които не са се. Тази информация е получена, с помощта на проучване, което е проведено от Здравния научен център на Тексаския университет в Хюстън.

 

Болестта на Алцхаймер е сериозно невродегенративно заболяване, което се характеризира с проява на прогресивна деменция. Нарушението е комплексно и все още не съществува ефективно лечение срещу него.


 

Поради тази причина превенцията е оптималния вариант за справяне със заболяването. За хората е важно да редуцират рисковите фактори, които биха могли да доведат до появата на деменция.

 

Изследователите от Университета в Хюстън, Тексас, разкриват връзка между ваксината за грип и риска от болест на Алцхаймер. В тяхното проучване са включени много хора - 935 887 ваксинирани срещу грип пациенти и 935 887 неваксинирани.

 

Участниците са на възраст на и над 65 години. Те са проследявани в интервал от 4 години. За този период от време около 5,1% от ваксинираните срещу грип пациенти развиват болестта на Алцхаймер. От друга страна, при неваксинираните този процент достига 8,5%.

 

Според специалистите тези резултати подчертават силния защитен ефект на грипната ваксина срещу болестта на Алцхаймер. Механизмът, който стои зад наблюдаваните положителни резултати обаче, не е напълно изяснен.

 

Освен това съществуват доказателства, според които няколко различни ваксини могат да понижат риска от развитие на болестта на Алцхаймер. Следователно това не е специфична реакция на противогрипната ваксина.

 

Учените предполагат, че активирането на имунната система би могло да доведе до по-малък риск от поява на това невродегенеративно заболяване.

 

Въпреки направеното разкитие, което показва понижен риск от появата на болест на Алцхаймер сред ваксинираните срещу грип пациенти, е необходимо провеждането на последващи изследвания, които да определят конкретния механизъм, по който настъпва това.

 

Част от екипа, провел изследването са д-р Аврам С. Бухбиндер, възпитаник на Медицинския факултет в Хюстън, Тексас, както и Д-р Пол. Е. Шулц, професор по неврология в Медицинския факултет Макгавърн в Центъра за здравеопазване на Тексаския университет в Хюстън

 

Информация за проучването е публикувана онлайн в Journal of Alzheimer's Disease.

 

Референции:

https://content.iospress.com/articles/journal-of-alzheimers-disease/jad220361