Протеин в човешкото око, който е чувствителен към светлина, би могъл да играе ролята на компас, когато се намира в магнитно поле. Засега подобно свойство е познато при очите на мухите.

 


Проучването, проведено в Nature Communications, показва, че без естествения си „магнитно-рецепторен“ протеин, мухите не могат да реагират на магнитното поле. Когато той е заменен с човешки протеин, мухите възстановяват своите способности.


 


Въпреки множество дискусии, провеждани по темата, все още не съществува доказателство, че хората можем да усещаме магнитното поле на земята. Полемиката обаче се възражда, след като се установява, че хората, подобно на прелетните птици, имаме криптохром в очите си.

 


В центъра на новото изследването стои молекулата „криптохром“ - древен протеин, който се среща в една от двете си основни форми при всеки животински вид.Протеинът се свързва с регулирането на „биологичния часовник“ както при хората, така и при животните. Криптохромът отговаря и за пространствената ориентация на някои видове, включително прелетни птици, пеперуди монаси и винените мушици.

 

NEWS_MORE_BOX


Така или иначе точният механизъм, който обуславя навигационните умения, все още е област, в която предстоят множество изследвания.

 


Стивън Реперт от Университетското медицинско училище в Масачузетс, заедно със своите колеги, в продължение на няколко години проследява ролята на криптохрома при някои от тези видове.

 


Винените мушици могат да бъдат генетично „проектирани“ да произвеждат криптохром-2 – това е разновидност на протеина, която се среща при пеперудите монаси, гръбначните животни и хората. Екипът на д-р Реперт доказва, че без криптохром, мухите не могат да се ориентират.

 


Способността им обаче се възстановява след образуването на криптохром-2.
 

 

Според д-р Реперт ние, хората, също би трябвало да имаме тези способности, тъй като те са присъщи за множество животни, а основният въпрос е да разберем как да ги използваме. Учените продължават изследванията си в областта.