Ключът към откриването на болестта на Алцхаймер, преди да засегне необратимо мозъка, може би се намира в очите. Това не е метафора, а хипотеза, която намери място на страниците на JAMA Ophthalmology съвсем наскоро.

 

Използвайки неинвазивна техника, лекари успяха да изследват очите на възрастни хора, без признаци на деменция, откривайки аномалии в ретината на онези, които имат биомаркери за болестта. 


 

"Патологичните промени започват в мозъка обикновено 20 години преди началото на самата деменция", споделя д-р Ван Ставърн за TODAY. Поради тази причина д-р Ставърн се надява един ден да сме способни да измерваме риска от Алцхаймер десетилетия преди страдащият от заболяването да започне да проявява видимите симптоми. 

 

Патосът на изследването, което без съмнение се нуждае от допълнителна експериментална подкрепа, е, че до момента, когато лекарите започнат да третират коварната болест, пациентът вече е загубил съществена част неврони.

 

Предимството на новата техника обаче не се крие единствено във времето, което предоставя за действие. Понастоящем тестовете, които идентифицират промените в мозъка и нивата на някои протеини, са скъпи и инвазивни. Вместо тях изследването на ретината може би ще снабдява лекарите със същата информация, но без употребата на игли, анестезия, време за възстановяване и само в рамките на няколко минути.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Причината д-р Ставърн и неговите колеги да се насочат към очите е, че съществува голямо количество литература, демонстрираща връзката между някои структурни промени в ретината и патологичните състояния, които болестта на Алцхаймер причинява. 

 

Например, чрез оптична кохерентна томографска ангиография, благодарения на която лекарите проверяват дебелината на ретината, кръвоносните съдове и кръвообращението на пациентите, може да се установи, че при хората с биомаркери за болестта, област в центъра на ретината е много по-голяма и в същото време по-тънка, в сравнение с тази на хората, които не страдат от Алцхаймер.