Какво е емоционална интелигентност? Вярваме, че знаем до момента, в който ни помолят да дадем определение. Тогава се замисляме и разбираме, че емоционалната интелигентност е много повече от това човек да може да идентифицира чувствата си и да разбира емоционалната си реакция.


Фондация за развитие на емоционалната интелигентност е алианс на експертно знание в областта на емоционалната интелигентност и център за образование и обучение по емоционална интелигентност. Фондацията се основава през април и неин лидер е Антонина Кардашева, д.пс.н.


За втори път оттогава Фондацията организира Международна конференция и Сертификационно професионално обучение по емоционална интелигентност на две нива. Те ще се проведат на 29 октомври – 1 ноември в столицата, когато Фондацията избира да бъде втората Седмица на емоционалната интелигентност у нас за тази година. 2019 година е Световна година на емоционалната интелигентност.Конференцията поставя на фокус една от най-важните връзки - между емоциите и здравето. Темата ѝ е посветена на изграждането на стратегии, които да допринасят за успешното прилагане на емоционалната интелигентност в полза на доброто здраве - "Emotional Intelligence - Smart Strategy for Health". 


Сертификационното обучение ще се води от доц. д-р Джон Пеллиттери, президент на Международното общество по емоционална интелигентност (ISEI), чието седалище се намира в Ню Йорк, САЩ. Обучителната програма е акредитирана към ISEI. 


След успешно преминаване на обучението се издава международно признат сертификат, валидиран от борда на ISEI. Членове в Консултативния борд на ISEI са John D. Mayer, University of New Hampshire, Peter Salovey, Yale University, David Caruso, EI Skills Group и много други световно известни създатели на методи за изследване на емоционалната интелигентност.


Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия. Сключеното между Фондация за развитие на емоционалната интелигентност и Международното общество по емоционална интелигентност (ISEI) споразумение за професионално партньорство е още един гарант за научната стойност на знанията в областта на емоционална интелигентност и устойчивостта при популяризиране на резултатите от международни научни изследвания, предоставяни от Фондацията.


Програмата на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането ѝ във всички сфери на социалния живот. Целта е експертно, професионално и чрез единни стандарти да се развива и разпространява концептуалното познание за емоционална интелигентност и да се прилага професионално в максимално много области на практиката.


Дизайнът на уебинарните сесии е конструиран и предназначен за професионалисти с основни и надградени познания по емоционална интелигентност. Участниците ще имат възможност да изследват нивото на своята емоционална интелигентност чрез световно признат метод за изследване като част от процеса на обучение.

 

Обучението е подходящо за професионалисти в областта на:

 

  • Образование и обучение;
  • Психично здраве / консултиране / терапия;
  • Организационни консултации / коучинг / управление;
  • Управление на бизнеса / лидерство / мениджмънт / човешки капитал и отношения;
  • Професионалисти в центрове за подбор и оценяване.

Обучението е в периода от 30.10 до 01.11. 2019г. в София.


За повече информация и записване: foundation-ei.org