Чували сме, че всяко сериозно земетресение е предшествано от множество малки трусове, които не можем да усетим с нашите сетива. В един момент дребните трусове прерастват в унищожително земетресение.

 

Може да няма сигурни доказателства за земетресенията, но това до голяма степен е вярно за някои психични заболявания, които протичат на пристъпи – най-вече шизофрения и биполярно разстройство. Новите пристъпи на болестта предупреждават за наближаването си. Езикът на техните послания не е много ясен, но може да бъде научен.


 

Шизофрения. Около 1% от хората по света страдат от шизофрения, сочат данни на СЗО. У нас от болестта са засегнати около 70 000 души. 15 нови случаи откриват лекарите на всеки 100 000 души. 2/3 от тях изискват болнично лечение. Стряскащи са данните, че възрастта на заболяването става все по-ранна. Средната възраст, на която се открива заболяването при мъжете е 21 години, а при жените е около 27 години.

 

Симптоми на болестта. Основните симптоми са в сферата на преживяванията, мислите и усещанията. Сред ранните признаци, които са знак за консултиране със специалист са значими промени в поведението, които не могат да бъдат обяснени с конкретна причина. Това винаги е тревожен сигнал. Наблюдават се и нарушения във възприятията под форма на слухови и сензорни халюцинации, а също и параноидни страхове

 

Лечение. При около 50% от болните заболяването протича сравнително благоприятно и при адекватно лечение и правилно отношение болните могат да водят нормален живот. Преди да се пристъпи към лечение е важно да се постави диагноза и болният да осъзнае, че има нужда от помощ.

 

Около 15 – 20% от пациентите се възстановяват след първи пристъп. Около 52% са без психотични симптоми през следващите 2 години след първия пристъп. 50 % от болните обаче са с частично нарушено функциониране след пореден пристъп, а 25% остават инвалиди.

 

Все още не се знаят точните причини за развитие на болестта. Фактът, че все повече млади хора в активна възраст развиват психичното заболяване говори, че влияние оказва средата и начинът на живот.