Алкохолът е вещество, което причинява зависимост сред хората. Поради тази причина неговата прекомерна консумация много често води до алкохолизъм.

 

Консумацията на алкохолни напитки, дори и в малки количества, е причината за сериозни нарушения на човешкия организъм.


 

При неговата редовна употреба се наблюдават промени в структурата и размера на мозък на хората, които могат да се свържат с позлседващи различни когнитивни нарушения.

 

Екип от учени в Университета на Пенсилвания стигна до заключението, че леката до умерена консумация на алкохол - няколко бири или чаши вино седмично, се свързва с намаляване на общия обем на мозъка.

 

В направеното проучване са включени 36 000 възрастни, които са част от UK Biobank.

 

Заради големия брой на участниците, специалистите успяват да направят разлики в появилите се изменения при различните количества на консумирания алкохол.

 

Колкото по-високо е нивото на консумация, толкова по-значима е нейната връзка с промените в мозъка.

 

При хората, които консумират от две до три алкохолни единици на една и съща възраст се забелязват разлики в мозъка, наподобяващи остаряването на съответната тъкан с три години и половина.

 

Много важно за получаването на реални резултати е контролът на променливите величини, които нормално влияят върху структурите на мозъка.

 

Поради тази причина изследователите взимат предвид възрастта, височината, коя ръка използват повече участниците - лява или дясна, полът, информация за тютюнопушене, социално-икономическия им статус, генетичната предразположеност и тяхното местообитание.

 

Освен това екипът съобразява обема на мозъка спрямо общия размер на главата на всеки участник в проучването.

 

При анализ на събраните данни, изследователите установяват,че преминаването от нула към една алкохолна единица не отбелязва голяма разлика в обема на мозъка, но преминаването от една на две или от две на три единици на ден се свързва с намаляване както на сивото, така и на бялото мозъчно вещество.

 

За изготвянето на по-ясна представа, изследователите сравняват намаления размер на мозъка, в резултат на консумацията на алкохол, с измененията, които се наблюдават при стареене.

 

Техните анализи показват, че всяка допълнителна алкохолна единица, консумирана на ден, се изразява в по-голям ефект на стареене на мозъка.

 

Преминаването от нула до средно единица алкохол на ден е еквивалентно на половин година застаряване на мозъка, а разликата от нула до четири се равнява на повече от 10 години.

 

Направеното проучване е публикувано в сп. Nature Communications.

 

Източници:

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28735-5