От посттравматично стресово разстройство (ПТСР) могат да страдат и децата, не само възрастните. Всички деца могат да преживеят събития, които да бъдат изключително стресиращи за тях и които да  повлияят върху начина им на мислене и на техните чувства. Случва се деца, които изпитват силен стрес като нараняване, смърт или риск от смърт на близък член от семейството или обкръжението, насилие и други, могат да бъдат засегнати в дългосрочен план. Някои събития, които могат да причинят посттравматично стресово разстройство са физическо, сексуално и емоционално насилие, сериозно заболяване или смърт на близък член на семейството или приятел, природни бедствия, тежки автомобилни катастрофи. Детето може да развие постравматично стресово разстройство независимо дали е пряк потърпевш или свидетел на насилие.

 

Високите нива на излагане на травми и доказателства за посттравматично стресово разстройство сред детските популации предполагат, че специалистите по психично здраве в световен мащаб трябва да могат да разпознават тези посттравматични реакции при деца, които изискват намеса, и да предлагат навременни и ефективни лечения. Симптоми на посттравматично стресово разстройство, които продължават повече от месец, се считат за дългосрочни и са индикатор за поставяне на диагноза. Някои от симптомите, които се наблюдават при децата са:

 

  • Преживяване на събитието отново и отново в мисъл или в игра;
  • Кошмари и проблеми със съня;
  • Липса на положителни емоции;
  • Интензивен непрекъснат страх или тъга;
  • Раздразнителност и гневни изблици;
  • Постоянно търсене на възможни заплахи, лесно се стряска;
  • Действа безпомощно, безнадеждно или оттеглено;
  • Отричане, че събитието се е случило или чувство на вцепенение;
  • Избягване на места или хора, които по някакъв начин са свързани със събитието.

 

Докато ПТСР при по-възрастни юноши е подобен на ПТСР при възрастни, има две основни ограничения на диагностичните критерии за ПТСР при оценка на посттравматичната патология при малки деца. Първо, някои критериите за посттравматично стресово разстройство изискват словесно описание на вътрешните състояния и преживявания, задача извън когнитивните и изразителни езикови умения на малките деца. На второ място, докато травмираните деца често показват основните клъстери на симптомите на ПТСР за възрастни, те също така често се срещат с набор от симптоми, които обикновено не се оценяват от съществуващите структурирани интервюта и скали. Освен това малките деца могат да изразят посттравматична тревожност чрез хиперактивно и импулсивно поведение, разсеяност и въобще чрез  симптоми, които могат да бъдат объркани с разстройство с хиперактивност и дефицит на вниманието.


През последните години все повече се признава, че децата, които са били изложени на травматични събития, могат, като възрастни, изложени на травма, да развият посттравматично стресово разстройство. Следователно практикуващите трябва да могат да разпознават и лекуват посттравматични стресови реакции при деца. Директното прилагане на критерии за диагностика на ПТСР при възрастни обаче може да доведе до погрешно диагностициране на посттравматични стресови реакции при деца, докато изследванията едва наскоро започнаха да изследват ефективността на различните лечения за деца с ПТСР.


Все още липсват епидемиологични проучвания за разпространението на посттравматично стресово разстройство сред децата сред общата популация.


Психотерапевтичните интервенции за деца обикновено се основават на тези, разработени за травматизирани възрастни, с подходящи за възрастта модификации, въпреки че има по-малко емпирични доказателства относно ефективността на тези интервенции за деца, отколкото за възрастни.

 

Интервенцията с детето обикновено включва следните компоненти: психообразование, директно изследване на травмата, техники за управление на симптомите, изследване и модификация на неточни когнитивни признаци по отношение на травмата. Съществува и общ консенсус, че родителите трябва да бъдат включени в психотерапевтичната интервенция за деца с посттравматично стресово разстройство.