Полиглотите мислят по различен начин от останалите. Научно изследване разкрива, че те имат по-богат речник, който ползва думи от два или повече езика и че имат преимущество в паметта.


Научното изследване разглежда как научаването на втори език влияе на мозъка и как паметта на полиглотите е с по-добри функции. Научният труд е представен в списание Science Advances с главен автор Матиас Фернандес-Дук от Северозападния университет в Илиной, САЩ.


Причината, поради която полиглотите могат да комуникират значително по-добре от другите, се крие в едно от нещата, които правят вербалната комуникация при тях различна  – предвиждането на думите на събеседника. Това е някаква форма на интуиция, която произхожда от контекст и познание на човека отстреща, в комбинация със звуците от думата. Друг фактор е речникът им – наборът от думи, от който можем да извлечем евентуалното си предположение. Този набор на думи при полиглотите е значително по-висок, тъй като ползват думи от два или повече езика. Научното изследване се стреми да докаже, че именно по-високият набор от думи може дългосрочно да повлияе благоприятно на мозъка, подобрявайки когнитивни функции като памет.Една от другите когнитивни функции, които полиглотите подобряват, са асоциациите. Резултатите от експериментален тест сочат, че билингвистите се справят значително по-лесно с разпознаването на обекти в изображения, както и по-лесно запомняне заради асоциациите, които те правят с думи и звукове от два езика. Други проучвания сочат, че полиглотите са по-добри в категоризирането и отсяването на информация. Всички тези данни предполагат, че полиглотите са по-добри във вършенето на няколко неща едновременнно или фокусирането върху една задача без разсейване.


Научаването на друг език спомага за подобряване на когнитивни функции като памет и асоциации, но то може да бъде от помощ и за комуникативните умения. 


Референции:
Matias Fernandez-Duque (2023, August 16) Speakers of different languages remember visual scenes differently. Retrieved 2023, August 21 from https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adh0064
Athanasopoulos, P (2023, August 16) Why bilinguals may have a memory advantage – new research. Retrieved 2023, August 21 from https://theconversation.com/why-bilinguals-may-have-a-memory-advantage-new-research-211530