В резултат на пандемията от COVID-19, умственото здраве на голяма част от обществото се влоши. По света се наблюдава драстично повишаване на психичните заболявания.

 

Ново проучване от САЩ обвързва подобряването на психическото състояние с получаване на първата доза от ваксината срещу заболяването. Основните положителни промени, които се наблюдават обаче са краткосрочни.


 

Учени проверили честотата на психичните разстройства в САЩ през периода март 2020 г., когато се наблюдава сериозно повишаване на случаите и август 2020, когато броят им относително се нормализира.

 

Те взимат под внимание различни фактори, които вероятно са допринесли за нарастването - страхът от въздействието на пандемията върху икономиката, опасенията от нарастващия брой случаи на COVID-19 и въведените мерки.

 

Със започването на активната ваксинация се сравнят подобренията в психичното здраве на хора, които са получили ваксина и такива, които не са се ваксинирали. Резултатите от това проучване са публикувани в списанието PLOS ONE.

 

В заключение учените забелязват значително подобрение в психичното състояние на хора, които са получили първата доза ваксина срещу COVID-19.

 

Д-р Франсиско Перес-Арсе е водещият сътрудник на изследването. Той е икономист от USC във Вашингтон. Заедно със своя екип, стартират панел, включващ въпросник. Чрез него те проследяват многобройните въздействия на пандемията върху живота на хората, включително тяхното психичното здраве.

 

В периода между 10 и 31 март 2020 г., в анкетата се включили 8003 човека. Участниците са подбрани от Understanding America Study (UAS), което представлява интернет панел за набиране на данни, включващ американци от цялата страна на възраст над 18 години.

 

Анкетираните дали отговори на въпроси относно тяхната ваксинация срещу COVID-19 и самооценка за нивото на техния психически дистрес. Спрямо отговорите изследователите оценили състоянието им.

 

При оценката си учените се уповават на въпросник за здравето на пациента от четири точки (PHQ-4), който проследява симптомите на депресия и тревожност.

 

Между 1 април 2020 и 16 февруари 2021 г. проучваните лица изпращали информация за тяхното състояние на всеки две седмици, а след това на всеки четири седмици.

 

При интерпретирането на данните учените се обосновават на два фактора - психическо състояние и ваксинация. В хода на проучването, след започването на активната ваксинация, се наблюдава разлика в психичното състояние на двете групи - хората, получили поне една доза и тези, които не са.

 

В резултат на получените данни изследователите стигат до заключението, че след получаване на първата доза се наблюдават положителни краткосрочни ефекти върху психичното състояние на човека.

 

При хората, които не са се ваксинирали, също могат да се наблюдават положителни промени в състоянието, заради по-ниския процент на разпространение на COVID-19 сред населението, което намаля притеснението за близките, както и други социално-икономически позитивни изменения.

 

Източници:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/getting-the-first-dose-of-covid-19-vaccine-boosts-mental-health#Interpreting-the-results

https://academic.oup.com/abm/article/55/2/93/6130807

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256406

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19616305/