Изследователи разкриха връзка между нивото на образование сред половете и вероятността от поява на деменция в по-късен етап от техния живот.

 

Голяма част от страните в световен мащаб имат застаряващо население. Този проблем е изключително сериозен в Япония, тъй като те имат най-възрастното население в света.


 

Поради тази причина проучването, което определи връзката между образованието и деменцията, е направено именно в тази островна държава.

 

През 2021 г. около 29,2% от жителите на Япония - около 36 милиона души, са на възраст над 65 години, а около 3,5 милиона от тях имат деменция.

 

Спред редица изследвания се очаква до 2050 г. 16% от световното население да бъде на възраст над 65 години, в сравнение с едва 8% през 2010 г. С нарастването на възрастта на населението специалисти очакват и съответното увеличение на случаите на деменция и слабост сред тях.

 

Разкритията, които са направили изследователите са, че между 2016 и 2043 г. продължителността на живота на възраст 65 години ще се увеличи с от 23,7 години на 24,9 години при жените и от 18,7 години на 19,9 години при мъжете.

 

За същия този период специалистите предвиждат спад в годините, през които човек страда от деменция от 4,7 на 3,9 години при жените и 2,2 до 1,4 години при мъжете.

 

Обяснението за това намаляване в продължителността на заболяването е по-късното му начало.

 

Възрастта, полът и образованието влияят на степента на слабост и деменция.

 

Според направените анализи и резултатите от тях се очаква до 2043 г. 28,7% от жените над 75 години, които нямат средно образование, да изпитват слабост и да страдат от деменция. Следователно тези хора ще се нуждаят от комплексни грижи.

 

Междувременно само 6,5% от жените на възраст 75 и повече години с висше или по-високо образование се очаква да имат слабост и значително по-нисък риск от деменция.

 

Възможността да бъдат предвидени конкретните когнитивни заболявания, появяващи се с възрастта, би могло да е от полза за изготвянето на специфичен план в системата на здравеопазването, който да облекчи значително появяващите се с времето трудности.

 

Проучването е публикувано в сп. The Lancet.

 

Референции:

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(22)00044-5/fulltext