В хода на задълбочено проучване шведски учени са установили, че колкото по-дълги са теломерите (участъците от ДНК, разположени в края на хромозомите), толкова по-лоша е паметта.

 

Теломерите са крайните участъци ДНК от хромозомата. Те не са в състояние да се свързват с друга хромозома, тъй като функцията им е изцяло защитна. С всяко следващо делене на клетката, дължината на теломера намалява. След определен брой деления, теломерът става толкова къс, че при копирането на ДНК-материала се допускат мутации, увреждащи клетката. Всичко това води до нейната естествена смърт (апоптоза). По дължината на теломера, която е различна за всеки тип клетки, може да се определи точния брой извършени клетъчни деления.

 

Учени от университетите в Umeå и Linköping (Швеция) се заели с мащабен изследователски проект, изучаващ промените в когнитивните и паметовите процеси, настъпващи с напредване на възрастта, както и връзката им с аполипопротеините. Аполипопротеините са белтъци, компоненти на липопротеините, които се свързват със съответните липиди в образуването на липопротеините.


В изследването взели участие 427 доброволци на възраст между 41 и 81 години, без признаци на деменция.
Получените резултати показали, че хора с различни форми на аполипопротеин Е (AMS E) имат по-различна дължина на теломерите на кръвните клетки.
 


 

Авторите на изследването поясняват, че една от вариациите на аполипопротеин - АПП 4 е свързана с развитието на сърдечно-съдови заболявания и деменцията, както и с краткотрайната памет при по-възрастните хора.
 

 

Телометите при хора, носители на аполипопротеин 4, били значително по-дълги отколкото при доброволци, носители на други варианти на това вещество. Разликите в дължината били толкова по-голяма, колкото по-млади са били изследваните..
Ето защо, според изследователите, участниците с по-дълги теломери показа значително по-слаби резултати на тестовете за временна памет, отколкото останалите.
 

 

Апополипротеинът играе важна роля за транспорта и метоболизирането на мазнините в организма, но различните разновидности на веществото оказват различно влияние върху обменните процеси.
 

 

За изненада на учени, при хора с 4-M вариант на аполипопротеина, теломерите се оказали най-дълги. По-голямата дължина на теломера е показател, че клетките са извършили по-малко клетъчни деления.
 

 

Според  експертите, в това се крие причината за по-слабата краткотрайна памет при тези хора. Авторите на изследването се надяват да намерят отговори на тези въпроси по време на по-нататъшните проучвания.