Болестта на Алцхаймер е най-често срещаната форма на деменция и най-често срещаното невродегенеративно заболяване. Проявява се като влошаване на краткосрочната памет и когнитивните способности, което нарушава поведението.

 

Повечето случаи на болестта на Алцхаймер са спорадични, но малка част от наследствените форми позволяват генна идентификация, която заедно с невропатологията дава важни улики за заболяването. Факторите на околната среда и метаболитните рискови фактори, включително възпаление и съдово увреждане, играят роля в началото и прогресията на болестта на Алцхаймер.


 

Докато невронната атрофия и загубата на синапси се случват в цялата мозъчна кора, липсва пълно разбиране как възниква това. Известните отличителни белези на болестта на Алцхаймер включват амилоид-β плаки и неврофибриларни тау възли и въпреки че през последните няколко десетилетия са проведени обширни изследвания, точната роля на тези протеинови агрегати в болестта остава неизяснена.

 

Болестта на Алцхаймер се характеризира със загуба на синапси, последвана от атрофия на неврони в цялата мозъчна кора, като медиалният темпорален лоб е най-тежко засегнат. Патологията изглежда започва в хипокампуса и енториналните области и впоследствие се разпространява във фронто-темпоралния кортекс. Достига до стриатума (corpus striatum) и таламуса, обикновено със запазване на малкия мозък.

 

На макрониво ядрено-магнитният резонанс показва свиване на тези области. По-специално, пирамидалните клетки (вид нервни клетки) на хипокампуса са уязвими към морфологични промени и клетъчна смърт, в съответствие с основния симптом на загуба на памет. Появата на Aβ плаки и неврофибриларни тау възли предхожда клиничните симптоми, което предполага, че при появата на симптомите е имало години на патологични промени, които затрудняват ранната интервенция.

 

Aβ плаките са предимно изградени от различни амилоидни пептиди с дължина 36–43 остатъка, които образуват Aβ листове, които са устойчиви на разграждане. Те често се локализират съвместно с невронни остатъци и микроглия (по-малки от всички други видове глиални клетки) и астроцити и първо се появяват във фронталния, темпоралния и тилния дял на неокортекса (част от мозъка, която е от съществено значение за много когнитивни способности).

 

Изглежда, че амилоидната патология предшества тази на тау, като неврофибриларни тау възли се откриват само в региони, където амилоидът вече присъства. Многобройни проучвания показват, че когнитивно неувредените възрастни лица също могат да имат значително отлагане на Aβ плаки), докато напротив, други проучвания съобщават за връзка между отлагането на плаки и когнитивния спад и тежестта на деменцията. Вероятно разликите в методологията са отговорни за различните заключения от тези проучвания.

 

Предполага се също, че лицата с нормални когнитивни способности с високи нива на плака могат да имат "продромално" заболяване (период, в който се наблюдава набор от симптоми, често леки, които се възприемат за предвестник основната фаза на заболяване), с Aβ патология, която предшества когнитивните промени.

 

Референции:
1. World Health Organization. Risk reduction of cognitive decline and dementia: WHO guidelines
2. Braak H, Braak E. Neuropathological staging of Alzheimer-related changes. Acta Neuropathol
3. Thal DR, Walter J, Saido TC, Fändrich M. Neuropathology and biochemistry of Aβ and its aggregates in Alzheimer’s disease
4. Price JL, Morris JC. Tangles and plaques in nondemented aging and “preclinical” alzheimer’s