Предполага се, че е открита тази част от мозъчната структура, която отговаря са усещането ни за себе си. Между двете ни мозъчни полукълба стои малка структура, която действа като епицентър на неколцина области, които работят в синхрон. Ученият, който е направил откритието, го описва като системата ни са самоусещане.


Д-р Жозеф Парвизи е главният автор на проучването и той обяснява самоусещането с двата агента – „аз“ и „мен“. „Аз“ е усещането във физическия смисъл – на тялото и усещанията му. А „мен“ представлява агентът, с който се усещаме вътрешно – нашите емоции, спомени, навици, характер. „Аз“ и „мен“ работят в синхрон един с друг, за да формират цялостното ни усещане. Структурата, в която те се срещат е обозначена като aPCu. 


Мозъчната система, която оформя „мен“, е добре разучена и доказана. Тя е активна при състояние на бленуване, когато не сме фокусирани върху заобикалящата ни обстановка. Активира се също, когато мислим за миналото или бъдещето. Тази система има някаква свързаност с психични заболявания като тревожност и параноя, но бленуването ни по време на деня има силна роля и за нашата креативност.„Аз“ системата не е толкова добре разучена, но тя отговаря за нашето самоусещане от физическа гледна точка – положението ни в пространството, движенията на крайниците ни, дишането. Но aPCu не е част от нито една от тези системи, а само комуникира с тях постоянно.


Стимулирането на aPCu може да наруши спонтанно самоусещането си и да доведе до деперсонализация, сходно на това, което идва от приемането на психотропни вещества. Открито е, че някои пациенти, които страдат от епилепсия, съобщават за такова усещане по време на пристъп. Така е било разкрито, че aPCu е главната афектирана система в мозъка по време на епилептичен пристъп. 


Разположението на aPCu в мозъка предполага, че тази система е свързана и с двете полукълба на мозъка. Съответно са дадени показания за различни усещания при деперсинализацията в зависимост от стимулираното полукълбо. Във всеки случай, независимо дали е лявото или дясното полукълбо, усещането е придружено от предимно положителни емоции. 


Референции:
Goldman, B. (2023, June 22) Where in the brain is your sense of self?. Retrieved 2023, June 27 from https://medicalxpress.com/news/2023-06-brain.html.
Parvizi, J. (2023, June 8) Causal evidence for the processing of bodily self in the anterior precuneus. Retrieved 2023, June 27 from https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.05.013