Изследователи от училището по Обществено здраве на Колумбийския университет и от Норвежкия Национален институт по Обществено здраве успяват да идентифицират молекулни специфики на гестационно възпаление, които се свързват с риска от развитие на разстройство от аутистичния спектър.

 

Те провеждат голямо проучване, включващо над 100 000 деца от Норвегия, които са проследявани още преди тяхното раждане.


 

Изследването е наблюдавано от управителен комитет от четирима души - в Норвегия от Камила Столтенберг и Пер Магнус и в Колумбия от Иън Липкин и Езра Сусер.

 

Учените, включени в проучването, правят изследвания, с които проверяват за наличието на 60 различни молекулярни маркера на имунния отговор, включително на цитокини и растежни фактори.

 

Те използват кръвни проби, получени по време на бременността от майката и при раждането - кръв от пъпна връв на 957 деца. Приблизително половината от тези деца след време са диагностицирани с разстройство от аутистичния спектър.

 

При кръвния анализ на пробите се установяват групи молекули, които могат да бъдат свързани с риска от развитие на разстройство от аутистичния спектър. Тези групи са различни при двата пола - момичета и момчета.

 

Един от най-точните начини да се определи риск от появата на нарушение е наличието на интерлевкини като IL1RA и IL4.

 

Други четири молекули, за които се предполага, че участват при развитието на мозъка, също са били свързани с риск от развитие на разстройство от аутистичния спектър от изследователите. Това са NFα, Serpin E1, VCAM1, и IL1β. Те се срещат и при двата пола деца.

 

Биомаркерите, получени по време на раждане, са по-малко дефинитивни от тези, разглеждани по време на бременността на майката.

 

Според изследването периодът, в който плодът е най-уязвим, е гестационният. Това е моментът, при който в случай на налично възпаление нормалното развитие на централната нервна система би могло да бъде нарушено.

 

Екипът от изследователи събира и анализира данните и пробите на тези пациенти за период по-дълъг от 20 години. Те ще продължат своята съвместна работа, като техните бъдещи изследвания ще се фокусират върху разкриването на причинителите на възпалението и връзките между тях и генетичната чувствителност.

 

Направените до момента от медицинските специалисти анализи в проучването са публикувани в сп. Molecular Psychiatry.

 

Източници:

Maternal mid-gestational and child cord blood immune signatures are strongly associated with offspring risk of ASD | Molecular Psychiatry