Група учени считат, че са открили една водеща причина за депресия, която има много по-силно влияние при мъжете, отколкото при жените. Данните са важни, защото мъжката депресия често е недооценен проблем, а причината, за появата й, която учените посочват, е още по-подценявана.

 

Проведеното проучване сочи, че мъжете, които често консумират сладки продукти с добавени захари, са изправени пред по-висок риск от депресивни състояния.


 

Данните са получени от научен екип към Лондонския университет, който проследява връзката между менталното здравe и приемът на захарни храни сред група от 5 хиляди мъже. Мащабното проучване установява много силна връзка между двата фактора.

 

Сравнявайки емоционалното здраве на мъжете, които консумират най-големи количества захарни изделия и тези, които ги консумират най-рядко, учените отчитат много ясна тенденция. Редовният прием на сладкиши повишава риска от депресия и тревожни разстройства при мъжете с около 25%.

 

Досега беше известно, че повишената консумация на следки продукти е характерно за хората в депресия. Тази връзка обаче е по-изразена при жените. При мъжете се наблюдава обратната зависимост. Така учените вече разглеждат редовното посягане към сладкото като рисков фактор за развитие на депресия при силния пол. И като една от най-подценяваните причини за поява на проблеми с мъжкото психическо здраве.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Данните от проучването добавят сладките храни към дългия списък от фактори, повишаващи риска от депресивни състояния и тревожни разстройства. По отношение на мъжкия пол учените установяват, че ролята на този фактор може да се засили допълнително при наличие и на други предразполагащи фактори.

 

Установено е например, че рискът от депресия е още по-висок при мъже, които злоупотребяват със сладкото и освен това са наследствено предразположени към проблеми от психо-емоционално естество. При тях вероятността от проява на тази наследствена обремененост почти се удвоява под влияние на редовната консумация на сладки храни.

 

Данните от посоченото проучване допълват досегашната информация за негативното влияние на простите въглехидрати върху здравето ни – във физически, а вече и в психически аспект. И подчертават значението на превенцията по отношение на психическите проблеми при мъжете особено когато роля за появата им има един толкова подценяван фактор.