Специалисти от Университета на Мичиган, САЩ, провеждат проучване, с помощта на което да определят каква е настройката на децата, които все още не са навлезнали в своя юношески период към консумацията на алкохол, тютюнопушенето и употребата на марихуана.

 

Според изследването 1 от 10 деца в предтийнейджърска възраст са любопитни към употребата на алкохол или тютюневи изделия, а 1 от 50 - към употребата на марихуана.


 

Около 3% от анкетираните 12 000 деца съобщават за наличието на приятел или познат в тяхното обкръжение, който използва едно от тези вещества. В тези случаи любопитсвото на децата към различните субстанции е по-голямо.

 

От друга страна, до 35% от родителите споделят, че техните деца имат лесен достъп до алкохол у дома, 7% до тютюн и 3% до марихуана. Около 25% от родителите все още не са заявили правила на своите деца в предтийнейджърска възраст относно това дали им е позволено да използват различните вещества.

 

При анализ на получената информация, специалистите отбелязват значителни различия между половете, отделните етнически групи, както и между децата, израстнали в семейства с различни доходи.

 

Според техните наблюдения момчетата са по-склонни да проявяват любопитство към съответните субстанции, отколкото момичетата.

 

Освен това децата от семейства с висок семеен доход са много по-склонни да проявяват любопитство към алкохола, който по-често е леснодостъпен в техния дом.

 

Във всички групи децата са по-любопитни към алкохола или никотина, ако тези вещества са леснодостъпни в техния дом и родителите не са въвели конкретни правила относно тяхната употреба.

 

Получените резултати са притеснителни, тъй като колкото по-рано в юношеска възраст детето започне да използва тези вещества, толкова по-голямо е потенциалното въздействие върху развитието и нормалното функциониране на неговия мозък.

 

В по-ранна предтийнейджърска възраст правилата от родителите и средата в дома имат много голяма роля върху навиците, които децата си изграждат, докато влиянието на техните връстници ще стане по-важно във времето.

 

Проучването е първото по рода си, което проверява любопитството и достъпа до употребата на различни вещества в тази възрастова група. Изследването е публикувано в сп. Drug & Alcohol Dependence Reports.

 

Референции:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772724622000154?via%3Dihub