Шизофренията засяга приблизително 24 милиона души или 1 на 300 (0,32%) по целия свят. Все още няма научно обоснована причина за възникването ѝ. Първите симптоми най-често се забелязват в късна юношеска възраст и двадесетте години. По-разпространена е при мъжете, отколкото при жените.

На 11 април отбелязваме Световен ден за борба с шизофренията. 

 

Шизофренията често се свързва със значителен дистрес и нарушения в лични, семейни, социални, образователни, професионални и други области на живота.


 

Хората с шизофрения са изложени на 2 до 3 пъти по-голям риск от ранна смърт. Това често се дължи на сърдечносъдови, метаболитни или инфекциозни заболявания.

 

Стигмата срещу хора, страдащи от шизофрения, е интензивна и широко разпространена. Поради социалното им отхвърляне, личният и професионалния живот на болните бива ощетен. Дискриминирането ограничава достъпа им до здравеопазване, образование и др.

 

По време на извънредни ситуации, застрашаващи общественото здраве, допълнителният стрес, прекъсването на социалната подкрепа, изолацията и липсата на достъп до специализирана помощ могат да изострят състоянията на шизофрения. Пациентите е възможно да се чувстват пренебрегнати, изоставени, изолирани и самотни.

 

Шизофренията може да бъде контролирана, като за съответния пациент се полагат ефективни грижи. Те включват изписване на подходяща лекарствена терапия, провеждане на обучения за по-добро осъзнаване и приемане на диагнозата, семейни интервенции, когнитивно-поведенческа терапия и психосоциална рехабилитация (например обучение за жизнени умения). 

 

Улесненият асистиран живот, поддържането на хармоничен дом и осигуряването на трудова заетост също са важни за адаптирането на болния към нормалния начин на живот редом с останалата част от обществото. 

 

Учените не са идентифицирали нито една причина за шизофренията. Смята се, че взаимодействието между гени и редица фактори на околната среда може да доведат до поява на заболяването. Психосоциалните фактори също може да са от значение. Интензивната употреба на канабис се свързва с повишен риск от заболяването.

 

Приблизително 50% от хората в психиатричните болници имат диагноза шизофрения Само 31,3% от хората с психоза получават специализирани психични грижи. Повечето ресурси за услуги за психично здраве се изразходват неефективно за грижи в психиатричните болници.

 

Всеобхватният план за действие за психично здраве на Световната здравна организация (WHO Special Initiative for Mental Health) за 2013-2030 г. посочва стратегията за осигуряване на подходящи услуги за хора с психични разстройства, включително шизофрения. 

 

Основна идея е услугите да се прехвърлят от институциите към общността, като се гарантира, че още 100 милиона души ще имат достъп до качествени и достъпни грижи за психични заболявания.

 

Програмата “mhGAP” на СЗО  (WHO's Mental Health Gap Action Programme) се прилага в повече от 100 държави-членки на СЗО.

 

Проектът “Quality Rights” включва подобряване на качеството на грижите и условията в заведенията за психично здраве.

Референции: 
Schizophrenia. (10th January, 2022). World Health Organization - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia