Хероинът е сред най-разпространените представители на веществата от групата на опиоидите. Името му произлиза от опиума, продукт на опиевия мак Papaver Somniferum, на който естествени деривати са морфинът и кодеинът. Те, както и много техни синтетични аналози, намират голямо приложение в медицината като мощни аналгетици – успокояващи болката вещества. Не е случайно обаче, че те принадлежат към групата на наркотичните аналгетици. Тяхното основно „приложение“ извън пределите на болниците е именно като наркотици.


Остра интоксикация с опиоиди


Веществата от групата на опиоидите освен, че са психоактивни, влияят и върху много от функциите на организма. Приемът им в случай на свръхдозиране или при комбинация с други лекарства, алкохол, наркотици или предразположеност и специфични заболявания, може да причини редица неприятни симптоми, да застраши живота и здравето и дори – да причини смърт.Опиоидите имат свойството да потискат перисталтиката, което се изявява като запек, имат антидиуретичен ефект – водят до задръжка на урина; способни са да влошат жлъчна колика, както и да утежнят случаите на панкреатит.


Още по-сериозни са обаче ефектите от опиоидите, които те имат върху основните витални функции – кръвообращението и дишането.


Предозирането се свързва с брадикардия (ниска честота на сърдечната дейност) и хипотония (ниско артериално налягане), които се дължат отчасти на ефекта им на вазодилатация. Ниското кръвно под определени стойности може да бъде опасно, лишавайки мозъка и останалите органи от достатъчно кръвооросяване и съответно с доставка на кислород и хранителни вещества.


Опиоидите имат потискащ ефект върху дихателния център в продълговатия мозък, правейки го нечувствителен към завишените нива на въгероден диоксид в кръвта. Нереагирайки на този алармиращ знак, той не подава сигнал за вдишване.


Допълнително, морфинът се свързва с хистаминолиберация – освобождаване на хистамин, подобно на алергична реакция, което не само може да задълбочи хипотонията, но и да причини бронхоспазъм – спазъм на бронхите и опасно нарушение на дишането.

 

NEWS_MORE_BOX


Морфинът е още по-опасен за пациентите с бронхиална астма, при които фактор освен бронхоспазъмът е и това, че допълнително се сгъстява бронхиалният секрет, което още повече затруднява дихателния процес.


При пациент с остра интоксикация с опиоиди на първо място трябва да се осигури  мониторинг – проследяване на основнте жизнени функции и при необходимост поддържане на дишането, дори и с помощта на интубация и механична вентилация.


Опиоидите разполагат с антидот. В случаите на остра интоксикация той се прилага венозно и продължително до пълното изчистване на организма от опиоидите. Това зависи от индивидуалните особености на организма и от полуживота на различните опиоиди, като в някои случаи – при метадона – може да отнеме няколко дни.


Допълнителни усложнения


Пациентите с остра опиоидна интоксикация, които попадат в звената за спешна медицинска помощ, нерядко са и такива, употребявали от некратък период време наркотиците.


За лекарите от спешната помощ е трудно в началото да установят наличието на такава предистория, която обаче би могла сериозно да допринесе за лошото състояние на пациента.


От една страна, известно е че венозната употреба на наркотиците повишава риска от заразяване с трансмисивни инфекции от вирусите на HIV, хепатит B и хепатит C, но също така и с множество бактериални инфекции, сифилис, туберкулоза и др.


Лошото хранене, злополуките, травмите и занемаряването на хигиената, особено под влиянието на наркотика, излагат употребяващия го на повишен риск от инциденти, както и понижават имунитета му, което заедно с венозното приложение, повишават риска от развитието на генерализирана инфекция – сепсис.


Всичко описано до тук би могло да влоши прогнозата на пациента с остра опиоидна интоксикация.