Известно е, че позитивното мислене подобрява цялостното здравословно състояние на хората. Изследователи отбелязаха възможността тази положителна нагласа да доведе до по-голяма продължителност на живота.

 

Проведено е проучване, в което са включени 160 000 жени. Установено е, че най-оптимистично настроените от тях имат 5,4% по-дълга продължителност на живота от тези с по-негативна нагласа.


 

Жените са на възраст между 50 и 79 години, когато са се включили в изследването, в периода между 1993 и 1998 г.

 

Това изследване е сред първите, които свързват оптимизма с дълголетието сред група от хора, които са расово и етнически разнообразни.

 

При анализ на получената информация, специалистите взимат под внимание и странични фактори, които биха могли да доведат до по-дълъг живот, включително възраст, образование, семейно положение, годишен доход на семейството, психично здраве и други. Те също така са направили оценка на факторите в ежедневието на хората, които биха могли да повлияят на резултатите.

 

Независимо от факторите, които повлияват продължителността на живот на хората, специалистите стигат до заключението, че най-позитивните 25% от жените живеят средно 4,4 години по-дълго от най-негативно настроените 25%. Открити са незначителни разлики сред етническите групи.

 

В анализ с по-малък мащаб от 55 885 жени, 53% от тях живеят до 90 или повече години. Отново наличието на повече оптимизъм се свързва с по-голяма вероятност за дълголетие.

 

Сперед проучването начинът на живот има умерен ефект върху оптимизма и дълголетието. Изследователите правят оценка на начина на живот, в която са разгледани пет фактора - качество на диетата, физическа активност, индекс на телесна маса (BMI), употреба на тютюн и консумация на алкохол. Те забелязват, че тези фактори значително повлияват оптимизма на човека.

 

Необходимо е провеждането на допълнителни изследвания, с помощта на които да се определи дали повишаването на оптимизма може от своя страна да насърчи здравето и дълголетието.

 

Оптимистичната нагласа като цяло е на едно ниво през цялата зряла възраст на хората и макар че може да се промени донякъде в краткосрочен план, в отговор на различни обстоятелства, в по-дълги периоди тази нагласа тенденциозно остава на едни и същи нива.

 

Проучването е публикувано в сп. Journal of the American Geriatrics Society.

 

Референции:

www.webmd.com

https://agsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jgs.17897