Използването на минали преживявания и спомени може да помогне за по-лесното достигане на дадено решение в критична или важна ситуация, твърдят експерти.

Тренирането на мозъка да използва вече получена информация е от ключово значение за по-лесното справяне с житейските трудности. Това би могло да има положителни резултати при лечението на неврологични дегенеративни заболявания.

Научен екип показва на 24 души поредица от образи и ситуации, които се повтарят под различна форма в ежедневието.

Проследява се до каква степен участниците в проучването използват вече придобити знания от миналото.

Резултатите показват, че при ситуации, които навяват даден предишен спомен мозъчната активност е значително по-висока.

Проучването е само един елементарен пример как мозъкът на човек обработва получената информация и успява да извлече максимална полза от натрупаните знания и преживявания, обяснява изследователският екип.

Публикувано е в сп. Neuron.