Въпреки че се знаеше за съществуваща връзка между сърдечните заболявания и депресията, досега не беше ясен точният механизъм, който ги свързва. Ново проучване разкрива, че стресът провокира възпалителни състояния, което обяснява защо сърдечните и психическите заболявания са в тясна връзка.

 

Сърдечните заболявания към момента са водеща причина за смъртността в целия свят. Депресията от своя страна е най-разпространеното психично заболяване, причина за намалена трудоспособност влошено качество на живот.    


 

Данни от досегашни проучвания разкриват, че хората със сърдечни заболявания са по-склонни да развият депресия, а хората с депресия имат повишен риск от сърдечносъдови заболявания.

 

Новото изследване включва почти 370 000 души на възраст между 40 и 69 години. При всички участници първо била свалена фамилна анамнеза, т.е. дали в семейството си имат сърдечни заболявания или роднини, страдащи от депресия. Оказва се, че хората, които имат един родител, прекарал по-тежък съдов инцидент, имат 20% по-висок риск от сърдечна болест.

 

Изследователите поставят въпроса дали има генетична предиспозиця за връзката между депресията и сърдечните заболявания. Те не намират генетична връзка между двете заболявания. Установява се, че заболяванията се провокират от едни и същи фактори на околната среда. Те проследяват и нивата на биомаркерите, свързани със заболяванията. Установяват се три биомаркера, които са общи и при двете заболявания – триглицериди и протеини предизвикващи възпаление – интерлевкини и C-реактивен протеин.

 

Учените обясняват, че телата ни произвеждат интерлевкини и С-реактивен протеин в отговор на психологически фактори като стрес и фактори от ежедневието като тютюнопушене, алкохол, заседнал начин на живот.

 

Високите нива на възпалителните маркери често се свързват с депресия, резистентна на медикаменти и тежки депресивни епизоди. C-реактивният протеин и интерлевкините се повишават и при сърдечните заболявания.

 

Според учените възпалението може да се явява липсващото звено във връзката между сърдечните болести и депресията. Възпалението се явява биологичен механизъм персистиращ в различни органи.

 

Изследванията в тази насока продължават, учените смятат, че има още много, върху което да се работи.