Есенната Седмица на емоционалната интелигентност, организирана от Фондация за развитие на емоционалната интелигентност ще се проведе в края на месеца, от 29 октомври до 1 ноември.

 

Фондацията за развитие на емоционалната интелигентност е създадена от д-р Антонина Кардашева през пролетта тази година с цел да обедини обедини професионалисти и експерти от различни области на науката и практиката, които имат интерес към емоционалната интелигентност и искат да подпомагат развитието на знанието за емоциите.


 

Мисията на Фондацията е да подкрепя и насърчава развитието на теорията, научните изследвания и много мащабно - приложимостта на емоционалната интелигентност във всички социални области и професионална практика. Също така - да бъде партньор на всеки, който иска да се развива и израства!

 

Фондацията развива активна дейност в няколко направления - научна и изследователска, практическа в подкрепа на различни социално значими дейности като психопрофилактика, образование, менторство и коучинг, както и методологическа подкрепа в приложения на емоционалната интелигентност в бизнес среда.

 

По време на Седмицата на емоционалната интелигентност е предвидена Втората международна конференция на тема „Emotional Intelligence – Smart strategy for Health”, която ще се проведе на 29 октомври в НДК, зала 7 и тридневно сертификационно професионално обучение от 30 октомври до 1 ноември (хотел „Даунтаун“, зала „Перла).

 

Екипът на Фондацията има изключителен респект към всички хора, които оценяват, че най-ценният им ресурс е Здравето и знаят, че емоционалната интелигентност е рецептата за психично и физиологично здраве. Емоционалната интелигентност е „лекарството“ за поддържане на здравословна връзка със средата и устойчиво благополучие!

 

Темите в програмата на конференцията са структурирани в пет панела, разглеждащи връзката между емоционалната интелигентност с епигенетиката, психосоматиката, красотата, стрес и бърнаут, стратегии за здраве. Различни лектори от България и чужбина ще представят своя новаторски принос към значимата връзка между емоционалната интелигентост и храненето, ендокринни заболявания и стерилитет, породени от емоционални проблеми и нарушен здравен статус.

 

Програмата на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани резултати за емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й във всички сфери на социалния живот. Сертификатите ще дадат легитимност и възможност на участниците да развият и прилагат знания по емоционална интелигентност в разнообразна работна среда и условия.

 

Фондация за развитие на Емоционалната интелигентност има сключено споразумение за професионално партньорство с Международното общество по емоционална интелигентност (ISEI), Ню Йорк, САЩ. С подкрепата и съдействието на президента на ISEI доц. д-р Джон Пелитери се осъществяват обученията и в България, чиито сертификати са международно признати. Ценното в този вид обучения е, че всеки професионалист, след приключване на трето сертификационно ниво, може да  използва международният сертификат в целия свят, защото е издаден от борда на ISEI, на базата на акредитирана обучителна програма към ISEI.

 

Повече за Фондацията и за събитията в Седмицата на емоционалната интелигентност, можете да видите на foundation-ei.org и на фейсбук и линкедин страниците на организацията.