В прекалено шумна обстановка всеки човек би могъл да се затрудни при разбирането на отделни думи. За хората с деменция това е още по-трудно.

 

Някои акустични проучвания наблюдават, че освен в шумна, хората с деменция се затрудняват при разбиране на говор и в прекалено тиха обстановка.


 

На 181-та среща на Акустичното общество на Америка в периода 29 ноември до 3 декември ще бъде обсъдено как фоновият шум влияе върху разпознаването на изговорени думи при хора с лека деменция.

 

Темата ще бъде повдигната от Кейт Маккланан, която е професор по психология и мозъчни науки в Медицинския факултет на Вашингтонския университет

 

Трудностите в разбирането на речта, особено във фоновия шум, са често срещани при възрастните хора.

 

Група учени изследват въздействието на леката деменция върху възприятието на речта. Те наблюдават лица със и без лека деменция.

 

При разглеждане на получените данни, се забелязва, че пациентите без налично невродегенеративно заболяване имат по-добри резултати при идентифициране на речта.

 

Дементните пациенти с лека симтоматика успяват да разпознаят по-малко от изговорените думи в тиха и шумна обстановка.

 

В тиха среда групата с лека деменция пропуска около 20% от думите, докато контролната група изпуска едва 5%. Следователно пациентите с лека деменция изпитват затруднения при разбирането на речта, дори без наличен фонов шум.

 

От тези дани могат да се направят изводите, че при човек с известни когнитивни затруднения може да се очаква неразбиране на речта.

 

Поради тази причина при воденето на разговор с такъв пациент се препоръчва по-бавното, по-ясното и по-силно говорене. Също така намаляването на налични фонови шумове и разсейващи фактори може да улесни комуникацията.

 

Препоръчва се още слушателят да може да вижда лицето на говорещия, както и да му бъде предоставена достатъчно ясна и пълна за контекста на разговора информация.

 

При следване на тези насоки осъществяването на адекватна и недвусмислена комуникация може да се постигне по-лесно.

 

Източници:

https://www.news-medical.net/news/20211201/Noisy-and-quiet-environments-impact-speech-recognition-in-people-with-mild-dementia.aspx