Дехидратацията на организма и в частност на мозъка, които могат да са следствие на усилена физическа активност или повишена температура на околната среда, може значително да наруши координацията и да предизвика объркване, и неспособност за планиране на действията. Резултатите, получени при съвместната работа на бритенски и немски учени, са публикувани в специализираното списание Human Brain Mapping.

 

Авторът на изследването Matthew Kempton и неговите колеги от института по психиатрия към Клалския Лондонски колеж, поясняват, че предишни проучвания са показали намаляване на размера на мозъчната тъкан при обезводняване.
До сега, обаче не е било изяснено влиянието на дехидратацията врху психичните процеси, способността за ориентация в пространството и когнитивните функции намозъка.

 

Учените провели експеримент, в който взели участие десет доброволци, чийто мозчни функции били изследване с помощта на ядрено магнитен резонанс.

 


Половината от участниците в изследването, преди да бъдат подложени на тест с ЯМР трябвало да правят физически упражнения в топла среда, предизвикваща обилно изпотяване и значителна степен на дехидратация. Другата половина от доброволците също били подложени на физическо натоварване, на в срада с по-ниска температура, което ограничило изпотяването и съответно обезводняването на организма.

 

Резултатите, получени от анализа с ядрено-магнитен резонанс показали, че при изпълнението на едни и същи умствени задачи, активността на невроните при първата група доброволци, била значително по-висока отколкото при втората.

 

"Данните показват, че продължителната дехидратация на организма може значително да забави функцията на мозъка, да затрудни координацията и обработката на визуално-пространствена информация" – констатират авторите на изследването.