Новото или т.нар. второ поколение анти-психотици не показват по-добри резултати от лечението на първия шизофренен епизод с предишни такива, като haloperidol например. Проф. Рене Кан от Университетския медицински център Утрехт, Холандия, подчертава пред списание The Lancet, че новите препарати изискват по-дълготрайно лечение. И главната причина за това според нея е, че лекарите приемат медикаментите за по-ефикасни. Анализирайки подобрението на симптомите, обаче, както и броя хоспитализации след началото на лечението, картината не е много различна, допълва тя.

Провеждайки клинично изпитване сред 498 пациента, някои от които на халоперидол, други - на нови препарати като amisulpride, olanzapine, quetiapine и ziprasidone, тя не вижда разлика в ефекта. Това, на което обръща внимание, обаче е, че вероятността пациентът да взима лекарството си редовно е по-голяма при терапия с новите средства. Досега голяма част от проучванията в областта на шизофренията сочеха, че неуспехът в лечението идва до голяма степен от липсата на сътрудничество от страна на пациента.

С двойно сляпо проучване - такова, при което пациентите и лекуващите лекари не знаят с кой от двата типа медикамента се провежда терапията, се доказа, че при новото поколение анти-психотици, болните приемат терапията.