Когато усетим, че паметта започне да ни изневерява, е препоръчително да се предприемат бързи мерки. Ето два малко по-нестандартни метода, които са доказали своята ефективност в това отношение...
 

Да си записваме... най-важното и с химикал

Ако вместо на компютъра, водим записки по старомодния начин – с лист и химикал, подобряваме способността за концентрация
 
Това се установява от проучване, проведено от двама студенти по психология. Те молят група студенти да слушат една и съща лекция и да си водят записки по начина, по който всеки от тях е свикнал. 
 
Половин час по-късно студените са препитани по материала от лекцията. Оказва се, че всички участници успяват да си спомнят еднакъв брой факти, но тези, които си водят записки на лаптопа, демонстрират значително по-лоши резултати, когато става дума за идеите на лекцията. 
 
Студентите повтарят експеримента с тази разлика, че минава цяла седмица от деня, в който участниците слушат лекцията и деня, в който са препитани. 
 
Изследователите заключават, че тези, които си водят бележки „на ръка“, се представят много по-добре, в сравнение с тези, които записват цялата лекция на лаптопа си. 
NEWS_MORE_BOX
 
Да стоим изправени
 
Начинът, по който седим и стоим, е свързан с паметта за положителни или отрицателни спомени
 
По време на серия експерименти д-р Ерик Пепър от Щатския университет в Сан Франциско, САЩ, изследва начина, по който позицията на тялото може да се отрази на паметта
 
Установява се, че когато участниците седят приведени и с поглед, насочен към пода, имат негативни спомени. От друга страна, когато се изправят и повдигнат поглед нагоре, се оказва много трудно, за някои дори невъзможно, да „повикат“ негативни спомени. В тази позиция доброволците си спомнят позитивни отминали събития. 
 
В действителност, когато позицията на тялото е изправена, кръвотокът към мозъка може да се повиши с 40% според изследователи.