Натрапливите мисли се появяват при невроза, разстройство на нервната система, силен стрес и нервно-психическо натоварване. Неврозите се проявяват различно при всеки според характера и индивидуалните особености на нервната система.Натрапливите нежелани мисли, при които се изпитва силна тревога, напрежение и страх, са характерни при тревожно разстройство. Състоянието е познато още като обсесивно компулсивното разстройство. При него се наблюдава и извършване на нежелани действия, също израз на тревожното мислене. Обсесиите се появяват независимо от желанието и са постоянни. Засегнатият разбира абсурдността на мислите си, но не е в състояние да ги превъзмогне. Натрапливите мисли може да отразяват съмнения, опасения, спомени или страхове, например страх от затворено пространство, или натрапливи действия, като постоянно миене на ръце, приглаждане на косата и др.
 

 


Хората, предразположени към този вид невроза, имат мислителен тип висша нервна дейност и склонност към тревожност и мнителност. Отличават се с плахост и боязливост при среща с новото и непознатото.


 Вярват, че събитията се предхождат от предзнаменования и си създават определени правила за поведение с цел избягване на неприятностите. Страстта към съвършенство при тях е в болезнена степен, което поставя затруднения в личния им живот и на работното място. Тези хора отделят прекалено много време на детайла, вместо на справянето със задачата.
Техни характерни черти са праволинейност, инат, скъперничество, прекалена добросъвестност, нерешителност. Това е така нареченият психастеничен тип личност.

 Натрапливите мисли могат да имат и антисоциален характер, като светотатство, мисли за престъпление и други несъответстващи на общоприетия морал. Възможно е упрекване за собствени постъпки, действия, които да показват срам от собственото тяло, заради пълнота и др.
 

 


Засегнатият има усещането, че тези мисли го ръководят и упражняват един вид насилие върху него, но в същото време осъзнава, че причината е в него. Тъй като те са неприятни и безсмислени, той се опитва да се справи с тях.


Втора част на материала